Found: 1,500  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 จาน ร้านอร่อย Bangkok street food / บีวาว แฟมิลี่ ;บรรณาธิการ นวพร เลาหสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบีวาว แฟมิลี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีวาว พีอาร์ คอนซัลแตนท์, 2557.
เลขเรียกTX 945 บ361ห 2557,647.95 บ361ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขายไปกวนไป / นายทองอยู่ อยู่ยืน.
ชื่อผู้แต่งนายทองอยู่ อยู่ยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกTX355 น64,641.5 น472ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสินเจริญโภชนา / ปนัดดา แสงธรรมชัย, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียก647.95 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิ่มนอกบ้าน : 31 วัน 31 ร้านอร่อย / PuFfyM@N.
ชื่อผู้แต่งพัฟฟี่แมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักขระบันเทิง, 2554.
เลขเรียกTX945 พ65,647.95 น492อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินแหลก อร่อย 500 ร้านเด็ด : ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล / ผู้แต่ง : D+Plus Guide Team ; ข้อมูลและภาพป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : D+Plus, 2556.
เลขเรียกTX907.5.ท92ก4 ก66 2556,647.95 ด74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ร้านเด็ดกับเกร็ดสาระ / อิ่มเอิบ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวีรศักดิ์ ชุณหจักร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, 2549.
เลขเรียกTX945 .ว645 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอร่อยแน่ 1000 % / บีวาว แฟมิลี่ ; นวพร เลาหสวัสดิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งบีวาว แฟมิลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก647.95 บ75อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องScenic restaurant ร้านพิเศษสำหรับมื้อพิเศษ / บีวาว แฟมิลี่ เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งบีวาว แฟมิลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2550กรุงเทพฯ : บีวาว แฟมิลี่, 2555.
เลขเรียกTX945 บ361ซ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชิมเชียงใหม่ 120 ร้านอร่อย / เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์, กรองทอง สุดประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ เมฆานุพักตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปิง แพลนเนต, 2554.
เลขเรียก647.95 ส942ช 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิ่มหลักร้อยอร่อยกด Like / หมูหวาน [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พัดชา กาคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกTX945 พ66,647.95 ห16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBangkok green restaurant
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWongnai uses' choice 2017 / ธีรนัย สิทธิจำลอง : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียก647.95 ว112 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย / น้ำทิพย์ เตรียมการ
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ เตรียมการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา