Found: 654  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / โดย พิมาน แจ่มจรัส.
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2543.
เลขเรียกDS570.5 พ6ส 2543,923.1 พ729ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปอมเปอี : นครมรณะสองพันปี / ธวัชชัย ดุลยสุจริต
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ดุลยสุจริต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542.
เลขเรียกDS570.5 .พ64 2542,913.77 ธ394ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / โดย พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกDS570.4 พ63 2559,923.1593 พ74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกDS570.5 พ36ส 2551,923.1593 พ729ส 2551 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ราชินีไทย / สุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, [2532?]
เลขเรียก923.1593 ส857ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ราชินีไทย / สุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, [253-?].
เลขเรียกDS570.4 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
พิมพลักษณ์พระนคร : ผ่านฟ้าพิทยา, 2508.
เลขเรียกDS570.5 พ36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชินีอังกฤษอำนาจหลังราชบัลลังก์/ จิตพะงา วาระศิริ.
ชื่อผู้แต่งจิตพะงา วาระศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนบุญ, 2541.
เลขเรียกDA 28.2 จ446ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2535
เลขเรียก923.1593 พ36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
เลขเรียก923.1593 พ729ส 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย/ พิมาน แจ่มจรัส ;บรรณาธิการ วันเพ็ญ คงมั่น.
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542.
เลขเรียกD 352.3.T4 พ729ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮองเฮา : ผู้อยู่เบื้องหลังบัลลังก์จักรพรรดิ / คเณศ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2532.
เลขเรียกDS734 ฮ5 2532,951 ฮ152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา