Found: 621  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2528.
เลขเรียก390.22 ร157
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / งานประชาสัมพันธ์ สำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์ สำนักพระราชวัง, 2533.
เลขเรียก390.22 ร157 2533
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / สำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียก390.22 ร157 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / สำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกGT3510.ส63 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 19 ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470.
เลขเรียก390.9593 ล114 ภ.19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าราชฯ - สำนักไทย : ประมวลภาพประวัติศาสตร์สยามประเทศ / สุทนต์ ขวัญนคร เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุทนต์ ขวัญนคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์, [2539?]
เลขเรียกGT3510 .ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / รวบรวมและจัดทำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2552 [2009]
เลขเรียกDS568.3 .ส6 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / รวบรวมและจัดทำ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2552.
เลขเรียกGT3510 ร54 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / สำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2528
เลขเรียกDS568 ส215ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักไกเซอร์ / ของ [แอนด์ โทแฟม] ; แปลโดย อมราวดี
ชื่อผู้แต่งโทแฟม, แอนด์
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2513.
เลขเรียกDD61.8 .ท81ล 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 15 ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนัก
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466.
เลขเรียก390.9593 ล114 ภ.15
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือ court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง เล่ม 1-2.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2466.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบราชสำนักในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 / จันทรรัตน์ ประวาลปัทม์ = A comparativ...
ชื่อผู้แต่งจันทรรัตน์ ประวาลปัทม์
พิมพลักษณ์2521.
เลขเรียก953.3034 จ249ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนนางสยาม / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.
ชื่อผู้แต่งเวนิสา เสนีวงศ์ฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2541.
เลขเรียกDS570.5 ว7ข 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา