Found: 807  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นตระกูลไทย ราชสกุล นามสกุลพระราชทาน / รวบรวมเรียบเรียงโดย เทพชู ทับทอง.
ชื่อผู้แต่งเทพชู ทับทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกCS1254 .ท74,อ 929.2593 ท84ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์ และวิสุทธ์ ทิพารัตน์
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยาม, 2526
เลขเรียก923.1 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแก้ไขมหามกุฎราชสันตติวงศ์ ให้ตรงตามเป็นมา ถึงรัชกาลที่ 7 วันที่ 18 มีนาคม 2468.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.
เลขเรียกCS1254 .ค65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่อง ทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 พ.ศ. 2457 และเล่ม 2 พ.ศ. 2463.
เลขเรียก929.7 จ132 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ / กรมพระสมมตอมรพันธ์
ชื่อผู้แต่งสมมตอมรพันธ์ กรมพระ 2403-2458.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.
เลขเรียก929.7 ส16จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977), 2545.
เลขเรียกอ CS 27 ก169จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ : เล่ม 1 พ.ศ. 2457 และเล่ม 2 พ.ศ. 2463 / ส...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2558.
เลขเรียก929.7 จ132 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์
ชื่อผู้แต่งสมมตอมรพันธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 2403 - 2458.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545
เลขเรียก929.7593 ส273จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาญชีตัดจุก รายพระนามแลนามผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนากร, 2468.
เลขเรียก929.7 บ23
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาญชีมหามกุฎราชสันติวงศ์ พุทธศก 2468 / กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ชื่อผู้แต่งนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ 2404-2474.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.
เลขเรียก929.7 น172บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมวงศ์ (พระบรมราชมหาจักรี กษัตริย์สยาม) / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเธียรมหาราชเจ้า.
ชื่อผู้แต่งเธียรมหาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2470.
เลขเรียกCS1254 .ธ85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชประวัติพระราชวงศ์และ 131 เจ้าฟ้าไทย
ชื่อผู้แต่งโมทยากร (นามแฝง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2514
เลขเรียก929.7 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชตระกูล : บันทึกความเป็นมาแห่งราชบัลลังก์และราชสกุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเ...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยาม, 2517.
เลขเรียก929.7 ป17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสกุลวงศ์. กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2512
เลขเรียก929.1 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำดับพระวงศ์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข วังหลัง รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : เสนาการพิมพ์, 2515.
เลขเรียก929.7 ล334
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา