Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวลา / ชาติ กอบจิตติ.
ชื่อผู้แต่งชาติ กอบจิตติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอน, 2537.
เลขเรียกนว ช516ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์คุณธรรมจากวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (ซีไรต์) ประจำปี 2554 รวมเรื่องสั้น แดดเช้าร้อนเกินกว...
ชื่อผู้แต่งศมนวรรณ เจี้ยมกลิ่น
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกPN171.P75 ศ741ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง = Kuntong you will return at dawn / [text] / อัศศิริ ธรรมโชติ
ชื่อผู้แต่งอัศศิริ ธรรมโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.ไก่, 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย.
ชื่อผู้แต่งศิลา โคมฉาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของกะทิ / งามพรรณ เวชชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งงามพรรณ เวชชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือนั้นสีขาว / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
พิมพลักษณ์ชัยนาท : ย่ามหนังสือ, 2535.
เลขเรียก895.911 ศ332ม 2535 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้นเลือกสรรชุด อัญมณีแห่งชีวิต / อัญชัน
ชื่อผู้แต่งอัญชัน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คมบาง, 2533.
เลขเรียก895.91301 อ526อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลวรรณกรรมซีไรท์ 2534 = S.E.A. write awards 1991.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 ปีซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง...
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2536.
เลขเรียก079 ส16ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษา/ ชาติ กอบจิตติ
ชื่อผู้แต่งชาติ กอบจิตติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2558.
เลขเรียกน ช516ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ.
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537.
เลขเรียกPN3355 ว-ป 2553,น ว354ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอมตะ / วิมล ไทรนิ่มนวล.
ชื่อผู้แต่งวิมล ไทรนิ่มนวล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สยามประเทศสำนักพิมพ์, 2543.
เลขเรียกนว ว663อ 2543,น ว663อ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1-2 (เม.ย.2535-มี.ค. 25...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2536]
เลขเรียกAS911.S4 ว478 [2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา