Found: 193  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์ / วรพร อารยะปรีชา = Non-destru...
ชื่อผู้แต่งวรพร อารยะปรีชา
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลของการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เต้านมและแขนขา โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำ / ชมเดือน ศตวุฒิ = An evaluat...
ชื่อผู้แต่งชมเดือน ศตวุฒิ
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดการกระจายตัวของระดับรังสีเอกซ์แบบ 3 มิติ จากเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล...
ชื่อผู้แต่งปรียาภรณ์ ทับพิมแสน
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกวจ 530 ป474ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดรังสีเอกซ์ด้วยเซลล์แคดเมียมซัลไฟด์ / มุกดา จันทราพรชัย = X-ray measurement using Cadmium Sulp...
ชื่อผู้แต่งมุกดา จันทราพรชัย 2483-
พิมพลักษณ์2518.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณรังสีที่ระบบสืบพันธุ์ขณะคนไข้ได้รับการวินิจฉัยโรค ด้วยรังสีเอกซ์ / วิวัฒน์ จันทราพรชั...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ จันทราพรชัย
พิมพลักษณ์2514.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดตึกรังสีวิทยาโรงพยาบาลมหาสารคาม 15 มกราคม 2535
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ม.ป.พ, (2535)
เลขเรียก615.84 พ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ / ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
ชื่อผู้แต่งชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย.
เลขเรียก537.535 ช116ฟ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรังสีเอ็กซ์ [วีดิทัศน์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดท่าทางรังสีวินิจฉัย / อุทุมมา มัฆะเนมี.
ชื่อผู้แต่งอุทุมมา มัฆะเนมี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ.], 2527.
เลขเรียกRC78.4 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สศกโทรเมตรีแบบกระจายพลังงาน = Energy dispersive X-Ray fluorescence spectromet...
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ วงศ์นาวา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541.
เลขเรียก539.7222 ส612อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray Crystallography) / อาทร สกุลวรกิจ
ชื่อผู้แต่งอาทร สกุลวรกิจ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2553
เลขเรียกผ 539.7222 อ634อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอ็กซเรย์เทคโนโลยี / ปรีชา เติมจิตรอารีย์
ชื่อผู้แต่งปรีชา เติมจิตรอารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
เลขเรียก621.3673 ป173อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณยูเรเนียมในแร่ โดยวิธีการเรืองรังสีเอ๊กซ์ แบบวิเคราะห์จากอัตราส่วนของฟีค / สุรพ...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ พิมพ์จันทร์
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาตำแหน่งอะตอมโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ / ปราโมทย์ ฉลูกัลป์.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ฉลูกัลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2524.
เลขเรียก539.722 ป172ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ (เอกซเรย์ในการแพทย์) = Physics of diagnosties x-rays / ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
ชื่อผู้แต่งชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.
เลขเรียกQC482.D45 ช434
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา