Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร / ยุพดี ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : พิมพ์ดี, 2559.
เลขเรียก657.46 ย464ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ยุพดี ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHF5681.T3 ย7ก 2545,657.46 ย464ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร / ยุพดี ศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จำปาทอง พริ้นติ้ง, 2553
เลขเรียกHF5681.T3 ย384 2553,657.46 ย384ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา