Found: 491  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 = Fundamental Korean I : KO 101 / บุญมา พิพิธธนา.
ชื่อผู้แต่งบุญมา พิพิธธนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียก495.7 บ525ภ 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 = Fundamental Korean 3 : KO 201 / บุญมา พิพิธธมา.
ชื่อผู้แต่งบุญมา พิพิธธนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก495.7 บ525ภ3 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง / Lee-Choonja ; กาญจนา สหะวิริยะ
ชื่อผู้แต่งลี, ซุนจา ผู้แต่ง
เลขเรียกPL913.4 ล511,495.7 ล511ว 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเกาหลีพื้นฐาน 4 = Fundamental Korean 4 : KO 202 / บุญมา พิพิธธมา.
ชื่อผู้แต่งบุญมา พิพิธธนา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก495.7 บ527ภ4 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลี 24 ชม. / Stephen Revere ; อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม, แปล.
ชื่อผู้แต่งรีเวียร์, สตีเฟน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2555
เลขเรียก495.7 ร499ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องเรียนภาษาเกาหลี / ครูจ๋า วิทิยา จันทร์พันธ์
ชื่อผู้แต่งวิทิยา จันทร์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกPL914.6.T5 ว63 2558,495.78249591 ว343ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map ศัพท์เกาหลี แบบเน้นๆ / ซอน อิน เค ; พิมพ์ชนก อินอ่ำ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งซอน อิน เค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2563.
เลขเรียก495.7 ซ117ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map ศัพท์เกาหลี แบบเน้นๆ / ซอน อิน เค ; พิมพ์ชนก อินอ่ำ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งซอน อิน เค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2563.
เลขเรียก495.7 ซ117ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาติดเชื้อ : ภาพวาดภูมิทัศน์รอบนอกของภาษาเกาหลี / โคห์จงช็อก, เขียน ; แปลโดย ปาร์คคยองอิน ; วิรั...
ชื่อผู้แต่งโคห์, จงช็อก
เลขเรียก495.7 ค977ภ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 : เอกสารประกอบการสอน / สิทธินี ธรรมชัย.
ชื่อผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2556?].
เลขเรียก495.7 ส723ภ1 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลี 24 ชม / Stephen Revere [text]
ชื่อผู้แต่งรีเวียร์, สตีเฟน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ / สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 2552.
เลขเรียก495.7 ร311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลี / เรียบเรียงเนื้อหา Ong Ji-in, อมรา วันดี ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรว...
ชื่อผู้แต่งOng, Ji-in.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
เลขเรียกPL911 อ113ฟ 2553,495.783 ฟ221
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา