Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อาหรับ อย่างง่าย / โดย มะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
ชื่อผู้แต่งมะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2551.
เลขเรียกPJ6273 ม6ว 2551,492.7824 ม211ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อาหรับอย่างง่าย เล่ม 4 / มะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
ชื่อผู้แต่งมะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2551.
เลขเรียกPJ6273 ม6ว 2553,492.7824 ม211ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อาหรับอย่างง่าย. เล่ม 3 / มะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
ชื่อผู้แต่งมะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาลีพาณิชย์, 2551.
เลขเรียกPJ6273 ม6ว 2551,492.7824 ม211ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันนะห์วู่ อัลอาฟันดี้ : หลักไวยากรณ์อาหรับ สำหรับผู้เริ่มเรียน / อำนวย โพธิ์กระเจน.
ชื่อผู้แต่งอำนวย โพธิ์กระเจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2548-
เลขเรียกPJ6111 อ225 2548-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อาหรับอย่างง่าย เล่ม 5 / มะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
ชื่อผู้แต่งมะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2551.
เลขเรียก492.7824 ม211ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาอาหรับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557
เลขเรียก492.78249591 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจภาษาอาหรับ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย อิสมาแอล มีสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งอิสมาแอล มีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ), 2548.
เลขเรียกPJ6031 อ65ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรม อาหรับ-ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม, [254-].
เลขเรียกPJ6031 ป2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาอาหรับสากล / จัดทำโดย บรรจง บินกาซัน.
ชื่อผู้แต่งบรรจง บินกาซัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล อะมีน, 2542.
เลขเรียกPJ6111 บ44,492.78 บ146บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรม อาหรับ-ไทย ที่ยอดเยี่ยม / เรียบเรียงโดย บินมุสลิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม (จัดจำหน่าย), 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรม อาหรับ - ไทย.
ชื่อผู้แต่งบินมุสลิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมอาหรับ-ไทย / บินมุสลิม.
ชื่อผู้แต่งบินมุสลิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม, 2555
เลขเรียกอ 492.73 บ235ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ไทย - อาหรับ / ทีมงานอิสลามิกบุกส์.
ชื่อผู้แต่งทีมงานอิสลามิกบุกส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2555
เลขเรียก495.913927 พ125 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาหรับสำหรับนักท่องเที่ยว / สุพล บุญมาเลิศ และ ภานุพันธ์ ขำโสภา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุพล บุญมาเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-อัศฮาบ, 2533.
เลขเรียกPJ6106 ส7ภ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaharah Allughah alarabiah = ทักษะภาษาอาหรับเบื้องต้น / Salih abu usbua.
ชื่อผู้แต่งSalih abu usbua.
พิมพลักษณ์Ammar: Dar al barakah, 2006.
เลขเรียกarab 492.782 SA165M 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา