Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัดสู่ธุรกิจจีน = Business chinese / สร้างสรรค์โดย สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เิอ็ม บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกPL 1121 .T5 ท22 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเริ่มต้นเรียนภาษาจีน 6 (พร้อม CD) / เหยิน จิ่นเหวิน.
ชื่อผู้แต่งเหยิน จิ่งเหวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 2556.
เลขเรียก495.1 ห723ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติพจน์นิทานจีน ชุดที่ 2 / วีระชาติ วงศ์สัจจา.
ชื่อผู้แต่งวีระชาติ วงศ์สัจจา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546.
เลขเรียกPL1129.T5 ว844บ 2546,495.982495911 ว844ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งศัพท์จีน 3,000 คำ ใน 30 วัน / นภัทร อภิรักษ์เสนา (กวางอู่หลิน)
ชื่อผู้แต่งนภัทร อภิรักษ์เสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กัมบัตเตะ, 2559
เลขเรียกPL1495 ก172 2559,495.181 น196ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 บทสนทนาจีนพร้อมใช้เรียนต่อในจีน = Chinese 101 in cartoon (for students) / จางจิ้ง, เฉินเสี่ยวหน...
ชื่อผู้แต่งจาง, จิ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกPL1121.T5 จ6ห 2554,495.18 จ22ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาจีน 1 : เอกสารคำสอนวิชา 235451 / วิไล ลิ่มถาวรานันต์.
ชื่อผู้แต่งวิไล ลิ่มถาวรานันต์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก495.180295911 ว725ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาจีน 1 : เอกสารคำสอนวิชา 235451 / วิไล ลิ่มถาวรานันต์.
ชื่อผู้แต่งวิไล ลิ่มถาวรานันต์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก495.180295911 ว725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีน 360 องศา / พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์
ชื่อผู้แต่งพรรณิกา ชวนาทนุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2559
เลขเรียกPL1129.ท9 พ46,495.181 พ177ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไซ่ฮั่น-ตั้งฮั่น (ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก-ฮั่นตะวันออก) / ประพันธ์โดย เจินเหว่ย text
ชื่อผู้แต่งเจินเหว่ย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557
เลขเรียกPL2659.T35 ซ312 2550,895.13 จ275ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา