Found: 4,792  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค / เพ็ญศิริ โชติพันธ์
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ โชติพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551
เลขเรียกHF5415.32 พ253 2551,658.834 พ82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่มีต่อผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ กรณีศึกษาซอยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบล...
ชื่อผู้แต่งรัชนี หงษ์บิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ในห้องอาหาร / อาภรณี อังกุรรัต
ชื่อผู้แต่งอาภรณี อังกุรรัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค / พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์
ชื่อผู้แต่งพสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558
เลขเรียก658.834 พ18พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior เสาวนีย์ บุญโต [Text]
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ บุญโต
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2554
เลขเรียก658.8342 ส941
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการดื่มเบียร์สดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา / วุฒิชัย นิ่มมั่นคงเจริญ
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย นิ่มมั่นคงเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่งปริญ ลักษิตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่ออักษร, 2534
เลขเรียก658.834 ป17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRight สาระ : รู้จักไทย ให้ถูกทาง [จุลสาร] / บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ดร็อปคิก ดีไซน์ จำกัด, [25..].
เลขเรียกHF ร9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยการตัดสินใจซื้อเบียร์ของคนวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / อุบล พลายสถิตย์
ชื่อผู้แต่งอุบล พลายสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / ปิยะกุล ปัญญาธีร...
ชื่อผู้แต่งปิยะกุล ปัญญาธีระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดหน้าสถานีรถไฟของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง / เยาวลักษณ์ ขวดแก้...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ ขวดแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของลูกจ้างและข้าราชการในเจตเทศบาลนครนครราชสีมา / ปิยพันธุ์ แตงฉ่ำ
ชื่อผู้แต่งปิยพันธุ์ แตงฉ่ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา