Found: 446  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติศึกษา พันธุ์ไม้ในวรรณคดีไทย / วิชัย อภัยสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย อภัยสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมชาติศึกษา, [252-].
เลขเรียกQK364 ว6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษนิยาย / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2515.
เลขเรียกQK83 ส113 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษนิยาย / ส.พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส.พลายน้อย.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2512.
เลขเรียก398.21 ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษนิยาย / โดย ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2515.
เลขเรียกQK83 ส4 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2530.
เลขเรียก580.744 ก17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงบุเรศรบำรุงการ 12 พ.ค.2518.
ชื่อผู้แต่งบุเรศรบำรุงการ (เจริญ วงศ์ตลาดขวัญ), หลวง, 2440-2518.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บุญชัยการพิมพ์, 2518]
เลขเรียกPL4227.5 .บ735 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาชีวิต / โดย สุทธิ มโนธรรมพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งสุทธิ มโนธรรมพิทักษ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา, 2529.
เลขเรียก631 ส 753 ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลี้ลับของพฤกษชาติ / สัตยา ชูชัย.
ชื่อผู้แต่งสัตยา ชูชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [ มปป. ].
เลขเรียก580 ส56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตที่ต้องรดน้ำ = Water my life / ปรีดี เอกะวิภาต.
ชื่อผู้แต่งปรีดี เอกะวิภาต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2523.
เลขเรียกSD406 .ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้ในวรรณคดี / หลวงบุเรศบำรุงการ.
ชื่อผู้แต่งบุเรศรบำรุงการ หลวง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2529?].
เลขเรียก581.9593 บ247ต 2529 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรุกขวิทยา / สมนึก ผ่องอำไพ
ชื่อผู้แต่งสมนึก ผ่องอำไพ
พิมพลักษณ์พระนคร : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2514.
เลขเรียกQK475 .ส16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนหลังบ้าน 4, 5 / สุนทร ปุณโณทก
ชื่อผู้แต่งสุนทร บุณโณทก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2523.
เลขเรียกSB406 ส789ส 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัญมณีประดับป่า / อมรา ทีปะปาล
ชื่อผู้แต่งอมรา ทีปะปาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ แสงศิลป์, 2545
เลขเรียก634.97 อ446อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้กระถางของขวัญสำคัญทุกเทศกาล.
ชื่อผู้แต่งธราธร เขียวขำแสง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้สำคัญในพระพุทธประวัติ และต้นไม้ในวรรณคดี จากเรื่องอิเหนา ลิลิตพระลอ ขุนช้างขุนแผน / หลวงบุเรศ...
ชื่อผู้แต่งบุเรศบำรุงการ, หลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกQK83 .บ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา