Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่านศาสดาผู้ไม่รู้หนังสือ = Ummi prophet / มุรตะฎอ มุเฎาะฮารี เขียน ; มูฮัมหมัด ฮัมซะห์ แปล
ชื่อผู้แต่งมุเฎาะฮารี, มุรตะฎอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, 2534.
เลขเรียก297.61 ม625ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนบีมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮฺ : เรื่องราวจากชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด / โดย จอห์นสัน - เดวีส์, เดนีส.
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน - เดวีส์, เดนีส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิสลามิค อะเคเคมี, 2537.
เลขเรียก297.63 จ199น 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจากชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) / มุศเฎาะฟา อัสสิบาอีย์ ; ฆอซาลี เบ๊ญห...
ชื่อผู้แต่งมุศเฎาะฟา อัสสิบาอีย์
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม, 2552
เลขเรียกBP75.29.T5 ม75 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องพระโมหมัดนะบีของศาสนาอิสลามิกชน / เสฐียรโกเศศ, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขษมบรรณกิจ, 2502.
เลขเรียก297 ร 883 2502
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปัญหาการมีภรรยาหลายคนของท่านนบีมุฮัมมัด (ศอว) / สัยยิด มุฮัมมัดอะลี อัศ-ศอบูนี ; ชมรมมุสลิม มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งสัยยิด มุฮัมมัดอะลี อัศ-ศอบูนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือนารามีเดีย, 2543
เลขเรียกBP78.8 ส64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินบีมุฮัมมัด / ซานียัสนัยน์ คาน, เขียน ; บรรจง บินกาซัน, แปล.
ชื่อผู้แต่งคาน, ซานียัสนัยน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2556.
เลขเรียก297.63 ค547ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักที่แท้จริงแด่ท่านศาสดามุหัมมัด ซ.ล. : เทศนาในวันศุกร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2012 จากมัสยิดไ...
ชื่อผู้แต่งหัดรัต มิรฺซา มัสรูร อะห์มัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Benchaphon Co.,Ltd. Press 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนจากฮิจเราะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด / สมบูรณ์ (ยะอฺกู๊บ) สืบสุข, ผู้รวบรวม/เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ (ยะอฺกู๊บ) สืบสุข
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : อัลอิหฺซาน, 2556.
เลขเรียก297.634 ส165บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุฮัมมัด ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ = Muhammad man of Allah / ซัยยิด ฮุเซน นาสร์ ; แปลโดย ไรน่าน อรุณรังษี.
ชื่อผู้แต่งซัยยิด ฮุเซน นาสร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร, 2546.
เลขเรียกBP75.3 .ซ64 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูฮัมมัดศาสนาแห่งอิสลาม / อิมรอน มะลูลีม
ชื่อผู้แต่งอิมรอน มะลูลีม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : อิสลามิค มะลูลีม, 2536.
เลขเรียก922.97 ม 744 อ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจากชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) / มุศเฏาะฟา อัสสิบาอีย์ : เขียน ; ฆอซา...
ชื่อผู้แต่งอัสสิบาอีย์, มุศเฏาะฟา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม, 2552.
เลขเรียกBP75.29.T5 อ6ว 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจากชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) / มุศเฏาะฟา อัสสิบาอีย์ : เขียน ; ฆอซา...
ชื่อผู้แต่งอัสสิบาอีย์, มุศเฏาะฟา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม, [2553].
เลขเรียกBP75.29.T5 อ6ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์เมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1404.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2508].
เลขเรียกBP50 อ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่านศาสดาผู้ไม่รู้หนังสือ = Ummi prophet / มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี ; มูฮัมหมัด ฮัมซะห์ แปล
ชื่อผู้แต่งมุเฏาะฮารี, มุรตะฎอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, 2534.
เลขเรียกBP75.29.T5 ม676ท 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่านศาสดาผู้ไม่รู้หนังสือ = Ummi prophet / โดย มุรตะฏอ มุเฏาะฮาร ; ผู้แปล, มูฮัมหมัด ฮัมซะห์
ชื่อผู้แต่งมุเฏาะฮารี, มุรตะฏอ 1919-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, 2534.
เลขเรียกBP75.29.T5 ม625ท 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา