Found: 730  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน (Weighing of Evidence) (ฉบับย่อ) / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550.
เลขเรียกKPT1675 ธ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบพยานหลักฐานล่วงหน้าในคดีแพ่ง / โดย ชนินทร์ พงษ์แพทย์.
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ พงษ์แพทย์, 2527-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]
เลขเรียกKPT1672 .ช363 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โอสถ โกศิน.
ชื่อผู้แต่งโอสถ โกศิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2538
เลขเรียก345.06 อ884ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำตัวบทสำคัญ 70 มาตรา : พยานหลักฐาน / The Sucess Group.
ชื่อผู้แต่งThe success group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีรภาส, [2558?]
เลขเรียก345.06 ด85จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพยานหลักฐานประกอบ : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายคอมมอนลอว์ / รพีพร วัฒนะชีวะกุล = Corroborative evide...
ชื่อผู้แต่งรพีพร วัฒนะชีวะกุล 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ / ฉัตรชัย ใจดี
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย ใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล [จุลสาร] = Guideline on being a witness in the court / สำนักงานศาลยุติธรรม ...
ชื่อผู้แต่งกองการต่างประเทศ. สำนักงานศาลยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
เลขเรียกK ก6ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล : Guideline on being a witness in the court
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล = Guideline on being a witness in the court / [บรรณาธิการ ฐิดารัตน์ นรินทรา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล = Guideline on being a witess in the court / กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [2557]
เลขเรียกKPT1672 ค74 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล = Guideline on being a witness in the court / บรรณาธิการ ฐิดารัตน์ นรินทรางกู...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2557.
เลขเรียกKPT1777 ค695 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา