Found: 3,154  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกฝรั่งเศส = Patrimoine francais / ดารณี เมืองมา.
ชื่อผู้แต่งดารณี เมืองมา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดวงกมล, 2540.
เลขเรียกPQ1104 ด6ม 2540,440 ด27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 / แปลโดย นันทวัฒน์ บรมานันท์ ; ตรวจและขัดเกลาภาษาไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกKJV4074.51958 ค63 2549,342.44 ค211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาดิก = Zadig / Voltaire, เขียน ; วัลยา วิวัฒน์ศร, แปลจากภาษาฝรังเศส.
ชื่อผู้แต่งวอลแตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน101, 2563.
เลขเรียก843 ว368ซ 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝรั่งเศส : วิวัฒนาการของความคิดในสิบศตวรรษ : จากยุคแรกเริ่มถึง ค.ศ. 1800 = Dix Siecles de Pensee / ...
ชื่อผู้แต่งบอนแนงก์, อัลเฟรต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526.
เลขเรียก194 บ242ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส / วัลยา รุกขพันธ์
ชื่อผู้แต่งวัลยา รุกขพันธ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [2546]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLes femmes et la politique en France / สุมิตรา บัฟฟี
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา บัฟฟี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2524.
เลขเรียกPC2115 ส843 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศส เล่ม 2 / จรัล ดิษฐาอภิชัย
ชื่อผู้แต่งจรัล ดิษฐาอภิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538
เลขเรียก944 จ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนนอก = L''Etranger / อัลแบรต์ กามูส์, เขียน ; อำพรรณ โอตระกูล, แปล
ชื่อผู้แต่งกามูส์, อัลแบรต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนนอก = L'etranger / ของ Albert Camus ; โดย อำพรรณ โอตระกูล แปล.
ชื่อผู้แต่งกามูส์, อัลแบรต์ ค.ศ.1913-1960.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540.
เลขเรียกPQ2605.ก64 ค33 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหมือนจริงในนวนิยายฝรั่งเศสปลายศตวรรษ 19 = Roman realiste et naturaliste / สุนิสา สุมิตร
ชื่อผู้แต่งสุนิสา สุมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2526]
เลขเรียก843.083 ส818ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคามีล / แปลโดย สุเมธ จากต้นฉบับของอเล็กซันเดอร์ดูมาส
ชื่อผู้แต่งดูมาส์, อเล็กซังดร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2493
เลขเรียก840 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเขียนนวนิยายวิจารณ์ สังคมฝรั่งเศสต้นศตวรรษที่ 20:ออ็งเดร ณีด และออ็งรี เดอ มงแตร์ล็อง
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ ธรารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทพประทานพร, 2527
เลขเรียก928.41 ร114น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองเต คริสโต, เคานด์ / แปลโดย ศรีอัฐทิศ
ชื่อผู้แต่งดูมาส์, อเล็กซังดร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2494
เลขเรียก840 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา