Found: 3,808  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าทอพื้นเมือง : การสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียก677.028 ศ529ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท / ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, [2543]
เลขเรียกTT848 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลายจกแม่แจ่ม / นุสรา เตียงเกตุ.
ชื่อผู้แต่งนุสรา เตียงเกตุ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัทนพบุรีการพิมพ์ จำกัด, 2545.
เลขเรียกNK8978.7 .น75 2545,746.92 น48ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บบันทึกลายผ้าไหมมัดหมี่และผ้าขิตด้วยคอมพิวเตอร์ / โดย กิตติศักดิ์ ชื่นนิรันดร์, ธนากร แสนวงษ์...
ชื่อผู้แต่งกิติศักดิ์ ชื่นนิรันดร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจั๋นจอกดอกแว่น : ลวดลายพรรณพฤษาบนผ้าซิ่นไทลื้อ = Flora Pattern / กฤตพงศ์ แจ่มจันทร์
ชื่อผู้แต่งกฤตพงศ์ แจ่มจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทยในผ้าทอ / สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการโดย นพดล อินทร์จันท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2560?].
เลขเรียก746.14 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าไทย / คณะผู้จัดทำ สมจิต ธรรมชีวัน ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกNK8878.7 .ผ24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกNK8878.7 ผ63 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูษาวิจิตร / บรรณาธิการ ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, [2544?]
เลขเรียกTT848 ภ697 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, uuuu.
เลขเรียกTS 1413.T5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท : ภูษาวิจิตร / ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, [2544]
เลขเรียกTT848 ค962ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท : ภูษาวิจิตร / ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, [2544]
เลขเรียกTT848 ค962ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องง่ายตามสไตล์ผ้าสักหลาด easy felt crafts / by Kanoksorn
ชื่อผู้แต่งกนกสรณ์ ปัญจขันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2557
เลขเรียก746.46 ก123ง 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียกTS1413.ท9 ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าไทย = Thai silk / ปฏิมา เหล่าชัย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สารคามการพิมพ์-สารคามเปเปอร์, [255-].
เลขเรียก677.61 ผ349
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา