Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ช่วยผู้กำกับ ศูนย์กลางของจักรวาล / เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bioscope, 2547.
เลขเรียก791.437 ช753ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการหนังทุนข้ามชาติ : ตำรับชีวิตสามัญโกอินเตอร์ / บรรณาธิการ/ผู้เขียน สนธยา ทรัพย์เย็น, ทีฆะ...
ชื่อผู้แต่งสนธยา ทรัพย์เย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbooks, 2553.
เลขเรียกPN1994 ส33,791.4375 ป135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่างน้อยที่สุด : ประวัติและทัศนะในวัยหนุ่มของ เป็นเอก รัตนเรือง / บทสัมภาษณ์โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์...
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ พันธุ์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2549.
เลขเรียกPN1995.9.P7 ว45 2549,791.430233092 ว225อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับการแสดง [text] = Directing / พีรพงศ์ เสนไสย
ชื่อผู้แต่งพีรพงศ์ เสนไสย
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560
เลขเรียก792.0233 พ791ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพยนตร์ไทย : การสังเคราะห์กระบวนการสร้างผู้กำกับภาพยนตร์เชิงวัฒนธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ พนัส โพธิบั...
ชื่อผู้แต่งพนัส โพธิบัติ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 791.43 พ36ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMan with a quest Ctar / บรรณาธิการ, ภรณี เจตสมมา.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Tiger printing, [255-?]
เลขเรียกPN1998.3.T5 M3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชั้นครู ๕ การตัดต่อภาพยนตร์สไตล์ ลี ชาตะเมธีกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกPN1995.9.M69 ช365 2558,791.43 ช115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFull-time director, part-time loser : ชีวิตลองเทคของผู้กำกับที่กำกับอะไรในชีวิตไม่ได้เลยสักอย่าง / ...
ชื่อผู้แต่งธนชาติ ศิริภัทราชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560.
เลขเรียกPN1995.9.ผ72 ธ37 2560,808.54 ธ138ฟ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักสร้าง สร้างหนัง หนังสั้น / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
ชื่อผู้แต่งรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกPN1993.8. T5 ร6น 2546,791.43 ร293น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe director : ฉากชีวิต...บัณฑิต ฤทธิ์ถกล.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียก927.9143 ด975
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่างน้อยที่สุด / วรพจน์ พันธุ์พงศ์ : สัมภาษณ์และเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ พันธุ์พงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2551.
เลขเรียก791.430233092 ว225อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชิด ทรงศรี ผู้กล้าสำแดงความเป็นไทยต่อโลก [videorecording]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะแขนงที่เจ็ด : เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์ / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.
ชื่อผู้แต่งบุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกPN1995 .บ75 2552,791.409 บ72ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทยของผู้กำกับรุ่นใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2538-2540 / เ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญสิริ เศวตวิหารี 2517-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา