Found: 1,591  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยโรคสำคัญในช่องปาก : ระบาดวิทยา-การตรวจ-ลักษณะสำคัญและการรักษาป้องกัน / โดย ภาควิชาทันตวิทยา-พยา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกWU140 ร193 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราตรวจพิเคราะห์รอยโรคสีขาวในช่องปาก / กนกพร ปางสมบูรณ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาโอษฐวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557.
เลขเรียก617.63 ต367 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผู้ป่วยจากการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 12 ธ.ค.2...
ชื่อผู้แต่งธิดา รัตนวิไลศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAtlas of oral diseases : a guide for daily practice ฉบับภาษาไทย / Isaac van der Waal ; สรสัณห์ รังสิ...
ชื่อผู้แต่งเดอร์วาล, ไอแซค แวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2561.
เลขเรียกWU 140 ด916อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผู้ป่วย Oral epithelial dysplasia โรงพยาบาลสระบุรี / จัดทำโดย ปัญญาภรณ์ สายสีสด
ชื่อผู้แต่งปัญญาภรณ์ สายสีสด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผู้ป่วยความสัมพันธ์ของหมากกับเนื้อเยื่อในช่องปาก / จัดทำโดย ปิยะนุช เชื้อบัณฑิต
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช เชื้อบัณฑิต
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบคทีเรียในช่องปาก = Oral Bacteriology / รวี เถียรไพศาล
ชื่อผู้แต่งรวี เถียรไพศาล
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.
เลขเรียกQR47 ร168,QW65 ร168 2550,617.63 ร168บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก / บรรณาธิการ ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียกWP468 น927 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผล "กำไร" อย่างยั่งยืน / เจมส์ แอล. เฮสเคตต์.
ชื่อผู้แต่งเฮสเคตต์, เจมส์ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กชเปอร์เน็ท, 2554.
เลขเรียก659.1 ฮ675อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการลดกลิ่นปากหลังรับประทานอาหารด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่งเปรียบเทียบกับการใช้น้ำยาบ้วนปาก = C...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สวนรัตนชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพับผ้าเช็ดปากและผ้ากันเปื้อนสำหรับงานโรงแรมและแม่บ้านสมัยใหม่ = The simple art of napkin fold...
ชื่อผู้แต่งเฮตเซอร์, ลินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Island, [2537?].
เลขเรียก746.96 ฮ632ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาของแบคทีเรียในช่องปาก = Oral bacterial ecology / สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
ชื่อผู้แต่งสร้อยศิริ ทวีบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, [2012]
เลขเรียกQW65 ส346น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็กเล็ก ตำบลหาดล้า อำเภอท่า...
ชื่อผู้แต่งธนาคม คำแสน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกRC114.5 ธ242ป 2560,WC20 ธ242ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา