Found: 467  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของ ดร. ปรีดี พนมยงค์ / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ด่านตระกูล.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประจักษ์การพิมพ์, 2514.
เลขเรียกDS570.6.ป46 ส72 2514,923.2593 ป472ส53 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องชีวิตและงานปรีดี พนมยงค์/ สถาบันปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีดี พนมยงค์ ประดับไว้ในใจชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียกDS584.4.ป46 ป486 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์ / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
เลขเรียก345.93 ป 568 ป 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีดี พนมยงค์ : รัฐบุรุษผู้ไร้แผ่นดิน.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ สยามใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2526.
เลขเรียก923.2593 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีดี พนมยงค์ แกร่งกล้าทุกสมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, [2526].
เลขเรียก923.2593 ป472ป6 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติปรีดี / ชมัยภร แสงกระจ่าง.
ชื่อผู้แต่งชมัยภร แสงกระจ่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2555.
เลขเรียกDS584.4.ป46 ช44 2555,923.2593 ป47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของดร.ปรีดี พนมยงค์ / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ด่านตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกDS570.6.ป42 ส7 2552,923.2593 ป17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้ไร้แผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2526.
เลขเรียกDS570.6 ป472 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ (จนถึง 24 กรกฎาคม 2525 / จัดพิมพ์โดย โครงการ "ปรีดี พนมยงค์กับสังคม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2526
เลขเรียก923.2 ช37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิตรกำสรวล / คณะกรรมการโครงการ ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการโครงการ ปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, 2526
เลขเรียก923.1 ค17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิตรกำสรวลเนื่องในมรณกรรมของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, 2526.
เลขเรียก923.2593 ป472ม 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชี้ทางรอดของไทย / ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์ 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2524.
เลขเรียกJQ1741.A2 ป38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ (จนถึง 24 กรกฎาคม 2525) / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, 2526.
เลขเรียกDS570.6.ป471 ป471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา