Found: 720  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึก สมาคมลับ กับการปฏิวัติโลก / ณัฐนันท์ สอนพรินทร์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ สอนพรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : rePENTHOUSE, 2550.
เลขเรียกD21.3 ณ63,366 จ758
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกสมาคมลับกับการปฏิวัติโลก / ณัฐนันท์ สอนพรินทร์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ สอนพรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : rePenthouse (e.magic club), 2550.
เลขเรียกJC 491 ณ113 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติในประเทศไทย พ.ศ. 2231(ค.ศ.1688) = Histoire de la Revolvtion de Siam arrivee en I'annee 16...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี, [2538]
เลขเรียก303.64 ก469 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกสมาคมลับกับการปฏิวัติโลก / ณัฐนันท์ สอนพรินทร์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ สอนพรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : rePenthouse, 2549.
เลขเรียกD21 ณ331จ 2550,321.09 ณ331จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองนิมิตรและชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง / ม.ร.ว. นิมิตรมงคล นวรัตน
ชื่อผู้แต่งนิมิตรมงคล นวรัตน ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2513.
เลขเรียกJC491 น634ม 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกสมาคมลับกับการปฏิวัติโลก / ณัฐนันท์ สอนพรินทร์ เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : rePENTHOUSE(e.magic club), 2550
เลขเรียกD21.3 จ74 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปีแห่งการปฏิวัติ / ค้นคว้ารวบรวมและเขียนจากความทรงจำ โดย สว่าง ลานเหลือ
ชื่อผู้แต่งสว่าง ลานเหลือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกJ C491 ส419 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติ = Revolution in the revolution / เรซีส์ เดเบรย์ ; บ๊อบบี ออร์ทิส แปลเป็นภาษาอังกฤษ ; สันต...
ชื่อผู้แต่งเดเบรย์, เรซีส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรียวข้าว, 2524.
เลขเรียกJC491 ด7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติ = Revolution in the revolution / แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย บ๊อบบี ออร์ทิส; แปลโดย สันติ จำรูญ
ชื่อผู้แต่งเดอเบรย์, เรซีส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เรียวข้าว, 2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก / วุฒิชัย มูลศิลป์, โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียกJ C491 ว865
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก / บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์ และโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย มูลศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียก301.6 ว33ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติซินไฮ่ / วลาลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งวลาลักษณ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สตาร์คอมพิวกราฟฟิคเพรส, 2521.
เลขเรียกDS764 ว4ก 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติในประเทศไทย พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1688) / ม.ล. มานิจ ชุมสาย
ชื่อผู้แต่งมานิจ ชุมสาย, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2535
เลขเรียก303.64 ม253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการปฏิวัติโลก : แปลจาก Pawns in the game / โดย สันติ ธรรมโณทัย.
ชื่อผู้แต่งคาร์, วิลเลียม กาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วุฒิชัยการพิมพ์, [251-].
เลขเรียกJC494 ค337
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา