Found: 811  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายตัวร้าย--ใครๆ ก็หลงรัก / อรรถ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งอรรถ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2554.
เลขเรียกHQ1090 อ44,305.31 อ44ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนัขบุรุษ ที่สุดในโลก / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักขระบันเทิง, 2549.
เลขเรียก155.632 ภ418ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนุ่มมองสาว / เมยานี เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเมยานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรจีนา, [2543?]
เลขเรียกBF692.5 ม756ห 2543?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายคิดอะไรได้อีกที่มากกว่า "เซ็กซ์" ผู้หญิงคิดอะไรได้อีกที่มากกว่า "เงิน" = What men think more t...
ชื่อผู้แต่งแพตตี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบสต์เฟรนด์, 2554.
เลขเรียกHQ799.6 พ239 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายครับ / [บรรณาธิการอำนวยการ มนทิรา จูฑะพุทธิ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 4-letter word, 2549.
เลขเรียก305.31 ผ719
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายเฮงซวย = Dislike / โดย ปรายปรางค์ text
ชื่อผู้แต่งปรายปรางค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2556
เลขเรียกAC159 ป448b 2556,155.632 ป17ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขาแค่ไม่ปิ๊งคุณ (จริงๆ) =He's just not that into you / เกร็ก บีห์เร็นต์ ;ผู้แปล พีรยา อัชฌา.
ชื่อผู้แต่งบีห์เร็นต์, เกร็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2548.
เลขเรียกHQ 801 บ361ข 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMen's style guide and fashion tips : คู่มือแต่งตัวให้ดูดีสำหรับผู้ชาย / ณัฐวุฒิ สาชลสวัสดิ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สาชลสวัสดิ์วงศ์
เลขเรียกRA777.8 ณ361 2558,646.32 ณ361ม 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช สุขภาพดี = Men's health / กองบรรณาธิการ "ใกล้หมอ"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2549.
เลขเรียกRA777.8 ช111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมโทรแมน : บทบัญญัติของผู้ชายทันสมัยแห่งสตวรรษที่ 21 = The metrosexual guide to style / ผู้แต่ง Mi...
ชื่อผู้แต่งฟลอคเกอร์, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2 BE LOVE, 2548
เลขเรียกHQ1090 ฟ138 2548,646.7 ฟ179ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความลับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้ชาย / Lee Jong ho, เขียน ; อาริดา ใจสุข, แปล
ชื่อผู้แต่งลีจงโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2556
เลขเรียกBF692.5 ล512 2556,155.632 ล512ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วันฝึกผู้ชายให้เชื่องกว่าหมา / เขียนโดย Karen Salmansohn ; ภาพโดย Alison Seiffer ; แปลโดย จิบเดี...
ชื่อผู้แต่งไซเมนเซนต์, คาเรน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2546.
เลขเรียก305.31 ซ958ย 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBadman...begins (กว่าจะเป็น...เพย์บอย) / พี่ตี๋ใหญ่.
ชื่อผู้แต่งพี่ตี๋ใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊คเซนเตอร์, 2548.
เลขเรียกHQ 28 พ34 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuy spy สืบลึกถอดรหัสรัก / พิชยะ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งพิชยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Maniac, [2545?].
เลขเรียก305.31 พ639ก 2545 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณคือผู้ชายที่ดีกว่าคนอื่น / เมอร์ล เชน
ชื่อผู้แต่งเชน, เมอร์ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชีวิต, 2532.
เลขเรียก305.31 ช55ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา