Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและเชิงผลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมตำรวจในการปลูกฝังอบรมบุตรชายให้เคารพกฎระเบียบ : รายงานกา...
ชื่อผู้แต่งทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2551
เลขเรียก155.41825 ท461ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายจากโลกหนึ่ง..ถึงพ่อ / เรื่อง สุทธิพร นิยม.
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร นิยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรข้าวสวย, 2545.
เลขเรียกHQ756.8 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิน 8 บรรทัด / อาร์ต ไกรวิน, เขียน.
ชื่อผู้แต่งอาร์ต ไกรวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกิน 8 บรรทัด, 2560.
เลขเรียกBJ1581.2 อ645 2560,158.1 อ645ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮา...ละพ่อ = Sh*t my dad says / จัสติน ฮัลเพิร์น : เขียน ; โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล : แปล.
ชื่อผู้แต่งฮัลเพิร์น, จัสติน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกPS3608.A54 ฮ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนุน 3 ขีด 20 / นิมิต ศัลยา.
ชื่อผู้แต่งนิมิต ศัลยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียกHQ755.86 น64,306.874 น36ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaising boys ลูกชาย เลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising boys : why boys are different - and how to help th...
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกHQ777 บ329ร 2556,649.1 บ73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaising boys ลูกชายเลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising boys : why boys are different - and how to help the...
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2557
เลขเรียกHQ775 บ329 2557,WS105.5.C3 บ6ร 2556,649.132 บ329ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกชาย เลี้ยงกันยังไงดี = Raising boys : why boys are different - and how to help them become happy ...
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2548.
เลขเรียกHQ 775 บ329ล 2548,649.132 บ321ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกชายให้เก่งดี มีความสุข = 100 Self-esteem for boys / แปลโดย ธนารัตน์ สุดตระการ ; [...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิซาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี, 2548.
เลขเรียกHQ755 ฮ359,649.132 ฮ359ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกชายให้เก่ง ดี มีความสุข = 100Self-esteem for boys / Elizabeth Hartley-Brewer ; แปลโ...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิซาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2550
เลขเรียก649.132 ฮ359ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา