Found: 1,751  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำวัตร-สวดมนต์แปล / บรรณาธิการ วรุตม์ ทองเชื้อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542
เลขเรียกBQ5535 ท65 2542,294.313 ส41ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายบทสวดมนต์และโงซังกะ / ประพันธ์โดย ท่านเมชุซามะ
ชื่อผู้แต่งซามะ, เมซุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์, 2544.
เลขเรียกBQ5618 ท377ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับหลวง/ สมเด็จพระสังฆราช.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระสังฆราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฎราช หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร, 2538.
เลขเรียกBQ 5631 ส546ส 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดเป็นเห็นผลทันตา / วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ และ วิรัช นุโยค : เรื่อง ; กระดุมฝัน : ภาพ
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557
เลขเรียก294.3443 ว275ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตพ้นภัยพิบัติตัดรอบกรรมเวร = Holy Praise of The Budha Daily Praying and med...
ชื่อผู้แต่งจีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: พงษ์สวัสดิ์, 2554.
เลขเรียกBQ5631 จ571ส 2554,294.338 จ563ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจบทสวดมนต์ : พร้อมคำแปล สุดยอดคัมภีร์ 2,500 ปี ไม่มีเสื่อม ประวัติและการขอพร ไหว้พระ 9 วัด / พร ...
ชื่อผู้แต่งพร รัตนลักข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันเวิลด์, 2547.
เลขเรียกBQ5631 พ4ห 2547,294.34433 พ227ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับสวนโมกข์ / บรรณาธิการ สนม นิลวรรณ
ชื่อผู้แต่งสนม นิลวรรณ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2554
เลขเรียก294.338 ท217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและวิธีใช้พระคาถาชินบัญชร / เรียบเรียงโดย พ. สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2550.
เลขเรียก294.338 พ11ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนต์พิธีชาวพุทธ แปล / ผู้เรียบเรียง, คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, 2551
เลขเรียกBQ 5631 ม15 2551,294.338 ค127ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ ฉบับธรรมทายาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์, 2539.
เลขเรียกBQ5618 ส376 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับธรรมทายาท / สำนักประชาสัมพันธ์ มูลนิธิธรรมกาย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศุนย์การพิมพ์พลชัย, 2537.
เลขเรียกBQ5618 ส376 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับภาคเหนือ (ฉบับสมบูรณ์) / ทวี เขื่อนแก้ว ผู้รวบรวม
ชื่อผู้แต่งทวี เขื่อนแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2531
เลขเรียกภน 294.3443 ท173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ชาวพุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟิคอารต์ 28 จำกัด, 2546.
เลขเรียกBQ5618 ส376 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา