Found: 808  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศจันทบุรี / เพ็ญแสง ปุตตะ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแสง ปุตตะ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : ม.ป.พ, 2546
เลขเรียก895.811 พ912น 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศนครวัด/ อัญญกิตติ์ บุญชื่น.
ชื่อผู้แต่งอัญญกิตติ์ บุญชื่น.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : เอส.เอ็ม.เซอร์คิทเพรส , 2537.
เลขเรียกPL 4202 อ523น 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศศรีลังกา / กมล สุวรรณวงค์.
ชื่อผู้แต่งกมล สุวรรณวงค์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สามพี่น้อง, 2547.
เลขเรียก895.911 ก167น 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระรถนิราศ / ล้อม เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2525
เลขเรียก895.9116 ล156พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมนิราศ / พลเรือตรีจวบ หงสกุล.
ชื่อผู้แต่งจวบ หงสกุล พล.ร.ต.
พิมพลักษณ์[พระนคร : เสรีบรรณกิจ, 2505.
เลขเรียก895.911 จ189ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมนิราศของสุนทรภู่ / สุนทรภู่
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2513.
เลขเรียก895.911 ส 781 ว 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมนิราศคำโคลง / ม.จ.จันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี
ชื่อผู้แต่งจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี ม.จ.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2513
เลขเรียก895.911 จ633ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมนิราศ(TH333) = Niras / น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม.
ชื่อผู้แต่งน้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
เลขเรียกPL4209.1 น358 2548,895.911 น358ว2 2549 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาภาษาไทย 243 (วรรณคดีนิราศ) ตรงตามหลักสูตรระดับ ป.กศ.สูง สภาการฝึกหัดครู / โดย เบญจมาศ พลอินทร์,...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ พลอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2522]
เลขเรียกPL4202 .บ75,895.911 บ822ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯในนิราศ / โสมทัต เทเวศร์.
ชื่อผู้แต่งโสมทัต เทเวศร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2512.
เลขเรียก895.911 ส86ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศกรุงเก่า / นิราศกรุงเก่า
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักสมุดไทย, 2528
เลขเรียก895.911 ส35น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศกรุงเก่า / 48 นักกลอนร่วมสมัย.
ชื่อผู้แต่ง48 นักกลอนร่วมสมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2528.
เลขเรียก895.911 ส38น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศจันทบุรี / เพ็ญแสง ปุตตะ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแสง ปุตตะ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โรงพิมพ์ ต้นฉบับ จันทบุรี, 2550
เลขเรียก895.911 พ829น 6/2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศชุมพรถวิล / ชุมพร แสนเสนา.
ชื่อผู้แต่งชุมพร แสนเสนา.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กรมประชาสงเคราะห์, 2495.
เลขเรียก8T1.6 ช 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา