Found: 1,014  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๖๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2536
เลขเรียกสร 352.23 ป483ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๔ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2549
เลขเรียกสร 352.23 ป483ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินายกรัฐมนตรี / สงบ สุรียินทร์.
ชื่อผู้แต่งสงบ สุริยินทร์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ประจักษ์วิทยา, 2514.
เลขเรียก923.2593 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / จัดทำโดย สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2535.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3ส64 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก วิเคราะห์และวิจารณ์ 16 นายกรัฐมนตรีไทย = 16 Prime Ministers of Thailand : personal recollecti...
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ อัตถากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย, 2526.
เลขเรียก923.2593 บ43บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินายกรัฐมนตรีไทย/ ธนากิจ.
ชื่อผู้แต่งธนากิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2545.
เลขเรียกCT 1548 ธ231ป 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 71 28มิถุนายน 2546 / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546
เลขเรียก352.24 ส215ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรีปี 73 / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก , 2548.
เลขเรียกJQ 1746 ส40ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 76 / สำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี , 2551
เลขเรียกJQ1746 ส691ส,352.24 น473ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายกรัฐมนตรีของไทย พันธลักษณ์
ชื่อผู้แต่งพันธลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านหนังสือ , 2547.
เลขเรียกDS 570.5 พ30น,352.23 พ 581 น 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2535
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2535
เลขเรียก351.003 ส215ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงานของพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์/ สิริ เปรมจิตต์
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงธรรม, 2520
เลขเรียก923.2593 ส ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินายกรัฐมนตรีไทย / เลิศ ลิ้มชุณหนุกูล.
ชื่อผู้แต่งเลิศ ลิ้มชุณหนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ชุณหสาสน์ จำกัด, ม.ป.ป.
เลขเรียก923.2 ล881ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินายกรัฐมนตรีไทย/ อจินไตย.
ชื่อผู้แต่งอจินไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุณหลาสัน, ม.ป.ป.
เลขเรียก923.2593 อ119ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ [computer file] / สุรยุทธ์ จุลานนท์
ชื่อผู้แต่งสุรยุทธ์ จุลานนท์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา