Found: 523  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ดาราเกาหลียอดนิยม = 25 Korean Pop Stars :/ ดวงธิดา ราเมศวร์.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; ยูโรปา เพรส, 2537.
เลขเรียก920.0519 ด193ย 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ดาราเกาหลียอดนิยม = 25 Korean pop stars / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [255?].
เลขเรียกPN2937 ด193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ : การคัดเลือกนักแสดงงานภาพยนตร์ = E-learning media development : ...
ชื่อผู้แต่งปรวัน แพทยานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก791.4078 ป171ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงละครสมัยใหม่ / สดใส พันธุมโกมล
ชื่อผู้แต่งสดใส พันธุมโกมล
พิมพลักษณ์[25--]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่างปั้นดาว / นิมิตร พิพิธกุล.
ชื่อผู้แต่งนิมิตร พิพิธกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2546.
เลขเรียกPN1992.8.A3 น633 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสตันท์แมนคนอึดหัวใจระห่ำ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรดระวังเขียวเลียนแบบ / เจเน็ต เขียว.
ชื่อผู้แต่งเจเน็ต เขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรข้าวสวย, [2548].
เลขเรียกPN2889.79.N66 จ719,920.72 จ55ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFilm's moment of truth : เสี้ยวหนึ่งของบทเรียนลูกผู้ชาย / รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
ชื่อผู้แต่งรัฐภูมิ โตคงทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553
เลขเรียกพ ร356ฟ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWho/ ภาณุ สุวรรณโณ ;บรรณาธิการ กนก สงิมทอง.
ชื่อผู้แต่งภาณุ สุวรรณโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รูปจันทร์, 2545.
เลขเรียกPN 2215 ภ446อ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวเพียงดิน/ สมยศ ศรีสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศรีสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านบันเทิงฯ, 2555.
เลขเรียกPN 2061 ส274ด 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตอรีออฟนางเอก นางเอกยอดนิยมของเมืองไทย (ปี 2500-2535) / อุ๊บ วิริยะ
ชื่อผู้แต่งอุ๊บ วิริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : G&M , 2534.
เลขเรียก920.7 อ45ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารีย์และที.วี.ดารา / อารีย์ นักดนตรี
ชื่อผู้แต่งอารีย์ นักดนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2530.
เลขเรียก791.45028092 อ273อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางสู่นางแบบ / พิมพ์สร
ชื่อผู้แต่งพิมพ์สร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อปแฟชั่น, 2545
เลขเรียก791.092 พ366ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวเพียงดิน / ผู้ประพันธุ์ : สมยศ ศรีสมบูรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศรีสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านบันเทิงฯ, 2555
เลขเรียก791.028092 ส16ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา