Found: 390  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง / สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีฟิล์ม, 2561
เลขเรียกอ 780.92 ส691ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือถือไมค์ใจร้องไห้ / สุนารี ราชสีมา [text]
ชื่อผู้แต่งสุนารี ราชสีมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981), 2551.
เลขเรียก927.82 ส45ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องซุปเปอร์สตาร์อาเซียน [videorecording] / สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอดตำนานร็อคบุรุษ = The rocker trail / จ้อ ชีวาส.
ชื่อผู้แต่งจ้อ ชีวาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลพี, [2535?]
เลขเรียก781.66 จ189ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองมุมกลับ / ยศสันต์ เสริญไธสง.
ชื่อผู้แต่งยศสันต์ เสริญไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิปส์ พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียก927 ย158ม 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องltch มือขวาถือไมค์ มือซ้ายจับปากกา/ วิภว์ บูรพาเดชะ.
ชื่อผู้แต่งวิภว์ บูรพาเดชะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2548.
เลขเรียกML 400 ว644ม 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าแต่ว่า...กว่าจะเป็นศิลปิน / พอมพะนอม [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งพอมพะนอม, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2542.
เลขเรียกML160 พ54,782.0092 พ19ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำเทคนิคและพื้นฐานในการร้องเพลงที่ถูกต้อง / ไมโครโฟน
ชื่อผู้แต่งไมโครโฟน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย [จัดจำหน่าย], 2549.
เลขเรียก782 ม 988 น 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอดตำนานร็อคบุรุษ = The Rocker Trail / จ้อ ชีวาส ; ปรเมศวร์ วิตตินานนท์ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งจ้อ ชีวาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, 2536.
เลขเรียกML385 จ198ข ล.1-2 2536,927.82 จ191ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe star ค้นฟ้าคว้าดาว / เนตรนภา แก้วแสงธรรม.
ชื่อผู้แต่งเนตรนภา แก้วแสงธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกML128.P68 น73 2547,791.06 น54ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของนักร้องเกาหลีต่อนักเรียนวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of Korean singers on...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎาพร อินต๊ะขันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก302.23 ก279ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการมหกรรมการร้องเพลงประสานเสียงเด็กและเยาวชน 9-26 มกราคม, 2530 ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น และหอประชุมจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ], 2530.
เลขเรียกMT875 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญใจคนเก่า พี่เป้าคนเดิม : สายัณห์ สัญญา รักน้อย ๆ แต่ขอให้นาน ๆ / เรียบเรียง ยอดมาลา.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ยอดมาลา, 2556.
เลขเรียกML410.ส64 ข56,927 ข251 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา