Found: 1,636  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาพบุรุษนักประพันธ์ / โดย ประกาศ วัชราภรณ์
ชื่อผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531.
เลขเรียก928.593 ป192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินักเขียนไทย / เรียบเรียงโดย บุหลง ศรีกนก.
ชื่อผู้แต่งบุหลง ศรีกนก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2520.
เลขเรียก928.9591 บ249ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลนราธิป [text] สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2552
เลขเรียก928.95911 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาพบุรุษนักประพันธ์ / โดย ประกาศ วัชราภรณ์
ชื่อผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531.
เลขเรียกPL4201 ป192 2531,928.1 ป 112 ส 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินักเขียนไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527.
เลขเรียกPL4201.ศ66 ป4 2527,928.9591 ศ37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเขียนไทยในวงวรรณกรรม / อาจิณ จันทรัมพร.
ชื่อผู้แต่งอาจิณ จันทรัมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2550.
เลขเรียกPL4201 .อ634 2550,928.95911 อ611นข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักประพันธ์ / ประกาศ วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกPN466 ป192ท 2532,928.9591 ป1711ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินักประพันธ์ / โดย ป.วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2526.
เลขเรียกPL4201 ป4 2526,928 ป192ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่ลายทอง : รวมบทสัมภาษณ์และประวัติ 15 นักเขียนชื่อดังแห่งยุค / ไพลิน รุ้งรัตน์ : สัมภาษณ์และเร...
ชื่อผู้แต่งไพลิน รุ้งรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2543.
เลขเรียกPL4201 .พ95 2543,928.95911 พ994ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคม/ วันเกิด นักคิดนักเขียนโลก/ไทย = International thinkers authors's birthdays quotations / วิทยาก...
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อนหนังสือ, 2561.
เลขเรียกPN466 ว583 2561,928 ว583ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาพบุรุษ' นักประพันธ์ / ประกาศ วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2543.
เลขเรียกPL4201 .ป415 2543,928.95911 ป192ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัตินักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ ผู้รวบรวมและเรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ คูหาภินันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2527.
เลขเรียกPN466 ฉ179 2527,928.9591 ฉ17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์น้ำหมึก / ณรงค์ จันทร์เรือง
ชื่อผู้แต่งณรงค์ จันทร์เรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกPL4201 ณ211ม 2553,928.95911 ณ211ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา