Found: 447  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 inventors who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [255-].
เลขเรียกT39.G459 ด193ส,609.2 ด193ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักประดิษฐ์ ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10+1 Inventors who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์ : เรียบ...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2562.
เลขเรียก926 ด193สบ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก : 10+1 Inventors who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์ ;เรียบเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2559.
เลขเรียกT39 ส728 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมนักประดิษฐ์ / ศศิเกษม ทองยงค์.
ชื่อผู้แต่งศศิเกษม ทองยงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2522.
เลขเรียกT39 ศ56,925 ศ18ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยอดนักประดิษฐ์โลก ผู้สร้างสรรค์งานชั้นเยี่ยม / เอกรัตน์ อุดมพร
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา, 2555.
เลขเรียก609.2 อ881ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนแรกของโลก / เรียบเรียงโดย ธนากร
ชื่อผู้แต่งธนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดินสอ, [25-?]
เลขเรียก926 ธ152
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเชิดชูเกียรตินักวิจัย-นักประดิษฐ์ ครั้งที่ 1 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2540?]
เลขเรียกT39 ง329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2539 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539.
เลขเรียก925 ค1411ว 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2540-... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540-...
เลขเรียก925 ค1411ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2548 ิ (วช.) [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2548
เลขเรียก608 ส691ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยอดนักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์งานชั้นเยี่ยม / เอกรัตน์ อุดมพร ; ภาคภูมิ ชินากร ภาพประกอบ..
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, 2555.
เลขเรียกT39 .อ72 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไหมใครประดิษฐ์? / พงษ์จันทร์ จันทยศ.
ชื่อผู้แต่งพงษ์จันทร์ จันทยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539.
เลขเรียกT15 พ25,608 พ149ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ : ประจำปี 2539 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรมส่งเสริมการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2539.
เลขเรียก745.203 ว587ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2547 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547
เลขเรียกสร 608 ส636ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ : 2 กุมภาพันธ์ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก745.203 ค123ว 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา