Found: 84  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเราจะเดินทางกลับบ้านไปด้วยกัน = [คอมแพคดิสก์] Walk With me / มูฟวีส์ แม็ทแท็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูฟวีส์ แม็ทแท็ก, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเมตตา: กรณีศึกษานักบวชสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม = The Practice of developi...
ชื่อผู้แต่งนพปฎล พงศ์ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 294.361 น165ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ที่มีต่อชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในหมู่บ้านญวนสามคน เขตดุสิต กรุ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา วงศ์ประสาทเพชร.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการ ของ พระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4...
ชื่อผู้แต่งจงจิตร อังคทะวานิชม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRA784 จ118ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวงเวียนกรรมสัตว์โลก / บัญชา ศิริไกร แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2537.
เลขเรียกBQ4435 ว119 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิเลือกตั้งของผู้ถือบวชในประเทศไทย / พลัฏฐ์ ศุภาหาร
ชื่อผู้แต่งพลัฏฐ์ ศุภาหาร
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษาแห่งการสืบสายโลหิต : แม่ชีบุญเย็น เกศเทศ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียก294.30922 ป818 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHana Rashoumon = ฮานะ ราโชมอน / Akutagawa, Ryunosuke.
ชื่อผู้แต่งAkutagawa, Ryunosuke, 1892-1927.
พิมพลักษณ์Tokyo : Fushibijutsu, 1990.
เลขเรียกPL801.K8 H36 1990
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์โดยบาทหลวง/นักบวชคาทอลิก :ปรากฎการณ์ ผลกระทบ สาเหตุ และทางออกจากวิกฤต / ห...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งตาเลนท์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : อัญญา, 2558.
เลขเรียก364.153 ห213ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสรรภาพ = Confessions / นักบุญออกัสติน ; วิกิจ สุขสำราญ, พากย์ไทย
ชื่อผู้แต่งออกัสติน นักบุญ ผู้แต่ง
เลขเรียก270.092 อ443ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและภูมิปัญญาของอินเดียครั้งที่ 2 เรื่อง สวามี วิเวกานันท์ : บุคคลต้นแบบเพื่อสันติภาพและความสม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 922.945 ม193น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทงานพัฒนาและกระบวนการสร้างศักยภายเสริมพลังของนักบวชหญิงคาทอลิกในประเทศไทย = The social developm...
ชื่อผู้แต่งยาณี ภานุรักษ์, 2512-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกBF637 6บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุณาแห่งหัวใจ / พิกุล วิภาสประทีป
ชื่อผู้แต่งพิกุล วิภาสประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, [2556?]
เลขเรียก922.943 พ314ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปะทะกันของความรู้ระหว่างปิตาธิปไตยกับสตรีนิยมต่อการสถาปนา ภิกษุณีในประเทศไทย = The discursive con...
ชื่อผู้แต่งระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช 2494-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกHQ1236.5.ท9 ร63 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา