Found: 3,318  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง193 วิธีทำงานแบบผู้หญิงให้มีความสุขและรวยด้วย = The six-fiqure woman (and how to be one) / Lois Wys ...
ชื่อผู้แต่งไวส์, ลอยส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ฌาน ; จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาส์น, 2534.
เลขเรียกHF5500.2 .ว9 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นักบริหารหญิง = Executive women.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2535?]
เลขเรียกHD6054.3 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์นักบริหาร = Bible of management / ซี นอร์โคท, การ์กินสัน เอ็ม. เค. รัสตอมจิ และ พิชิต สุจเจิ...
ชื่อผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2525.
เลขเรียกHF5500.2 พ6ค6,658.3 พ226ค2 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นตอนเพื่อเป็นนักบริหารที่ดีกว่า / จอร์จ ที. โดรัน ; แปลโดย ไตรรงค์
ชื่อผู้แต่งโดรัน, จอร์จ ที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2534
เลขเรียก658.407 ด969ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกHF5351 ก287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบนักธุรกิจอิสระ = network marketing / ภูริทัต รัศมีเพชร บรรณาธิการ ; อภิชาต พรมดาว ผู้แปล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กุ๊ดมอนิ่ง, [2556]
เลขเรียก658.4092 ค347
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สายใจ, 2537.
เลขเรียก658.4 ช23น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญ...
ชื่อผู้แต่งสมภพ โรจนพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชดำริพลับลิเคชั่น, 2530
เลขเรียก658.0092 ส271น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักบริหารในอนาคค : แนวทางสำหรับผู้จัดการในโลกวันพรุ่งนี้ = The future executive / คลีฟแลนด์ ฮารีแล...
ชื่อผู้แต่งคลีฟแลนด์, ฮาร์แลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียก658 ค173น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปกครองใต้เบื้องพระยุคลบาท : Department of Provincial Administration
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้จัดการยุคโลกานุวัตร / ผู้แปล บุญมาก พรหมพ้วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 1421 เพรส, [2537?]
เลขเรียกHF5549.ก3 ผ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองโลกให้กว้าง มองทางให้ไกล : รวมบทสนทนา / ประสาร มฤคพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งประสาร มฤคพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารทัศน์, 2534.
เลขเรียก338.092 ป411ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดผู้บริหารแห่งวงการธุรกิจ = As I see it / โคโนะสุเกะ มัตซึชิตะ ; อุดมพงศ์, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งมัตซึซิตะ, โคโนซุเกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2534.
เลขเรียก658 ม338ย 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโดนัลด์ ทรัมป์ : อภิมหาเศรษฐีผู้อหังการ์ = The art of the deal / โดนัลด์ ทรัมป์, โทนี่ ชวารทซ์, เข...
ชื่อผู้แต่งทรัมป์, โดนัลด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, [2532?].
เลขเรียก658.409 ท164ด 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร : ประชาชาติธุรกิจฉบับพิเศษ / พงษ์ศักดิ์ พยัคฆ์วิเชียร, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ประชาชาติธุรกิจ, [2531?]
เลขเรียกอ 923.8593 ก287 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา