Found: 2,590  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย / รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์.
ชื่อผู้แต่งรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2526.
เลขเรียก926.5 ร113ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิหลังนักธุรกิจไทย = Business elites profile / โดย สีดา สอนศรี
ชื่อผู้แต่งสีดา สอนศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531.
เลขเรียกHF5246.55.A3 ส734,อ 926.593 ส73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เจ้าสัวนักธุรกิจ / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2545.
เลขเรียกHC29 .ธ34 2545,923.8 ธ15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเถ้าแก่ / หวูเหม่ยซิน, เขียน ; ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งหวู, เหม่ยซิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537.
เลขเรียก658 ห369ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญานักธุรกิจไทยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ / สรกล อดุลยานนท์
ชื่อผู้แต่งสรกล อดุลยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกHD38.25.T5 ส323 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดนักบริหาร = Excellence in mangement / ซี.นอร์ทโคท พาร์กินสัน ; เรียบเรียงโดย พิชิต สุขเจริญพงษ...
ชื่อผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี.นอร์ทโคท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกHD37 พ619ส 2535,658.3 พ27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตระกูลนักธุรกิจดัง / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.
ชื่อผู้แต่งอธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547.
เลขเรียกHD38.25.T5 อ366 2547,650.1 อ14ต 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นตอนเพื่อเป็นนักบริหารที่ดีกว่า / จอร์จ ที. โดรัน ; แปลโดย ไตรรงค์
ชื่อผู้แต่งโดรัน, จอร์จ ที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2534
เลขเรียก658.407 ด969ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 100 นักบริหาร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกHF5351 ก287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบนักธุรกิจอิสระ = network marketing / ภูริทัต รัศมีเพชร บรรณาธิการ ; อภิชาต พรมดาว ผู้แปล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กุ๊ดมอนิ่ง, [2556]
เลขเรียก658.4092 ค347
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สายใจ, 2537.
เลขเรียก658.4 ช23น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักบริหารระดับโลก : หัวหน้ามือหนึ่งและองค์การมือหนึ่ง / โดย สมภพ โรจนพันธ์, ภคพร ตรีรัตนตระกูลและบุญ...
ชื่อผู้แต่งสมภพ โรจนพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชดำริพลับลิเคชั่น, 2530
เลขเรียก658.0092 ส271น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักบริหารในอนาคค : แนวทางสำหรับผู้จัดการในโลกวันพรุ่งนี้ = The future executive / คลีฟแลนด์ ฮารีแล...
ชื่อผู้แต่งคลีฟแลนด์, ฮาร์แลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียก658 ค173น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้จัดการยุคโลกานุวัตร / ผู้แปล บุญมาก พรหมพ้วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 1421 เพรส, [2537?]
เลขเรียกHF5549.ก3 ผ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา