Found: 771  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักดนตรีเอกของโลก / ทวี มุขธระโกษา และ สมชัย หงษ์ทองคำ
ชื่อผู้แต่งทวี มุขธระโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2507
เลขเรียก927 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักดนตรีเอกของโลก / ทวี มุขธระโกษา และ สมชัย หงษ์ทองคำ
ชื่อผู้แต่งทวี มุขธระโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2529
เลขเรียกML385 ท186น 2529,927.08 ท17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักดนตรีเอกของโลก / เรียบเรียงโดย ทวี มุขธระโกษา, สมชัย หงษ์ทองคำ
ชื่อผู้แต่งทวี มุขธระโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2520.
เลขเรียกML390 ท186น 2520,อ 927 ท17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง / สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีฟิล์ม, 2561
เลขเรียกอ 780.92 ส691ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเชิดชูเกียรติ 100 ปี ครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ ครูพุ่ม บาปุยะวาทย์. [text]
ชื่อผู้แต่งพุ่ม บาปุยะวาทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป 2534.
เลขเรียก927 พ46ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักดนตรีเอกของโลก / ทวี มุขธระโกษา และสมชัย หงษ์ทองคำ.
ชื่อผู้แต่งทวี มุขธระโกษา.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2515.
เลขเรียก927 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทูนสมิธ ปฏิบัติการดนตรีนอกคอก / เอกชัย กรายอานนท์ (เอ๋ วิซาร์ด).
ชื่อผู้แต่งเอกชัย กรายอานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอหนังคอเพลง, 2550.
เลขเรียกML1015.G9 อ72,780 อ873ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาปันใจให้คลาสสิก 3 / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกML385 ด493ม 2546,781.68 ด693ม 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1960-1970 สองสุดยอดทศวรรษดนตรี [จุลสาร] / ชมรมวิจารณ์บันเทิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมวิจารณ์บันเทิง, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMusic House = How - to เปิดค่ายเพลงกันเถอะ / ณัฎฐชัย วิรุฬห์วชิระ.
ชื่อผู้แต่งณัฎฐชัย วิรุฬห์วชิระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Phisit Thaioffset, 2549?.
เลขเรียก780 ณ311ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTunsmith = ทูนสมิธ ปฏิบัติการดนตรีนอกคอก / เอกชัย กรายอานนท์
ชื่อผู้แต่งเอกชัย กรายอานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอหนัง คอเพลง, 2550
เลขเรียกML1015.G9 อ873ท 2550,787.87 อ51ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากดวงใจ / คีตกร, จ. มงคลขจร, สาทิส.
ชื่อผู้แต่งคีตกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2532.
เลขเรียก780 ค472จ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากดวงใจ / สาทิส อินทรกำแหง
ชื่อผู้แต่งสาทิส อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2504.
เลขเรียก780 ส243จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรี = Music E-book รวมความรู้ ชุดวัฒนธรรมและบันเทิง ชุดที่ 1 [Computer file] / [ผลิตโดยบริษัทสยาม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามจดหมายเหตุ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา