Found: 369  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยากเป็นนักข่าวทีวี ต้องทำแบบนี้ / เรียบเรียงโดย พัฒนนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : EDITOR 1999, [2544?]
เลขเรียกPN 4781 พ525อ 2546,070.195 อ311
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักข่าวสะพายเป้ = Backpack Journalist / โดย บิล เจนทีลย์
ชื่อผู้แต่งบิล เจนทีลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2556.
เลขเรียกPN4781 บ342น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มีนาคม 2539 วันนักข่าว / สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียก070.4 ส16ห 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนข่าว : ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 / เดวิด แรนดัล, เขียน ; สุนันทา แย้มทัพ, แปล.
ชื่อผู้แต่งแรนดัล, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559.
เลขเรียกPN4781 .ร83 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน #4 ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี, จารยา บุญมาก, บรรณาธิการ. Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2557
เลขเรียก302.23 ค138 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ประกาศข่าว : แนะนำการทำงาน การสมัครงาน และการสอบใบผู้ประกาศ / เรียบเรียง เพ็ญศิริ วงษ์สกุล.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ วงษ์สกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : EDITOR 1999, [2544?].
เลขเรียกPN1992.8.A6 พ72,070.41 พ53ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักข่าว 5 มีนาคม ... / สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2537-.
เลขเรียกPN 5449 .T5 ส16ว
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเท่าที่จำได้ ชีวิต-คน-ข่าว นักข่าวสายโจร / สุทิน วรรณบวร.
ชื่อผู้แต่งสุทิน วรรณบวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ: สามสหาย, 2556.
เลขเรียกPN4781 .ส72 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมกรข่าว / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
ชื่อผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียก920.5 ส328ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักข่าว 5 มีนาคม 2541 / สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2541.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส467
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักข่าว 5 มีนาคม 2549 / สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2549.
เลขเรียกPN5449.T5 ส467 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนข่าว : ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 = The universal journalist / เดวิด แรนดัล, เขียน ; สุนันทา แย้มทัพ, แป...
ชื่อผู้แต่งแรนดัล, เดวิด ค.ศ. 1951-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559.
เลขเรียกPN4781 .ร83 2559,070.4 ร915ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักข่าว / ท.บ.
ชื่อผู้แต่งท.บ.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น , 2508.
เลขเรียก070.3 ท4ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัน (ระ) ทึกนักข่าวสาวเหล็ก / มัลลิกา บุญมีตระกูล
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา บุญมีตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2544.
เลขเรียกPN4781 ม377,070.43092 ม377บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา