Found: 1,057  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 คน สำคัญของเมืองไทย / โดย 913 [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งแสวง ลานเหลือ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียกDS570.8 ส8,920 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครนายก / วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย.
ชื่อผู้แต่งวรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียก324.2092 ว179น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก ธวัชชัย สัจจกุล / พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ นวสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบิสซิเนส แอนด์ พริ้นติ้ง, 2543.
เลขเรียกJQ 1741.ธ3 พ697ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก สมัคร สุนทรเวช / ภูวนารถ จันทร์พิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งภูวนารถ จันทร์พิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบิสซิเนส แอนด์ พริ้นติ้ง, 2543.
เลขเรียกJQ 1741.ส2 ภ688ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้งทึ่งงงคำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง 2 / จัดทำโดยศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printing, 2553.
เลขเรียกPN6095.T5 อ62 2553,324.23 ศ812อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิรูปพรรคการเมืองไทย / วิทยานิพนธ์ของ ปฤษฎา ธรรมธร.
ชื่อผู้แต่งปฤษฎา ธรรมธร.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก324.2593 ป198ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกะรอยนักการเมือง / สาธิต วินุราช
ชื่อผู้แต่งสาธิต วินุราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศรุต, 2539
เลขเรียกDS578.32 ส-ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองไทย / ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ = Thai politicians' mo...
ชื่อผู้แต่งศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ 2513-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชำแหละ ส.ส. ชุดที่ 1 / อำนวย สุขเจริญ.
ชื่อผู้แต่งอำนวย สุขเจริญ.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : สุขเจริญสาร, 2512.
เลขเรียก923.259 อ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของนักการเมืองไทย: เปรียบเทียบเหตุการณ์ก่อนเลือกตั้งช่วงหลังเลือกตั้งจนเกิดกรณีพฤษภาทมิฬและหลัง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกJQ1745.A1 บ162 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและความคาดหวังในตัวนักการเมืองตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเขตองค์การบริหาร...
ชื่อผู้แต่งยอดยิ่ง จันทนพิมพ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : รายงานการศึกษาอิสระ(รป.ม.)--สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและดวงชาตา 11 นายกรัฐมนตรีเมืองไทย / สิงห์โต สุริยาอารักษ์.
ชื่อผู้แต่งสิงห์โต สุริยาอารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2515.
เลขเรียก923 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพและประวัติสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน / รัฐสภาสาร.
ชื่อผู้แต่งรัฐสภาสาร.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2520.
เลขเรียก354.593 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามนักการเมืองเรืองนามของไทยของไทย / โดยโพธิ์ แซมลำเจียก
ชื่อผู้แต่งโพธิ์ แซมลำเจียก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, 2515.
เลขเรียก920 พ84ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา