Found: 766  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สายใยสัมพันธ์" 2547 มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547.
เลขเรียก923.7593 ร 543 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุศาสตร์สาร ฉบับพิเศษครบรอบ 9 ปี คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ไทยรุ่งกิจการพิมพ์, 2528
เลขเรียก378.013 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2536
เลขเรียก923.7 ง25 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ สถาบันราชภัฏนครปฐม 28 กันยายน 2543 / สถาบันราชภัฏนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2543
เลขเรียก370.73 ท536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการประถมศึกษาดีเด่น / โดย คณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติบุคคล
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527-
เลขเรียก923.7 ค14น 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งศตวรรษนักการฝึกหัดครูไทย / บรรณาธิการ สุพจน์ พฤกษะวัน และคนอื่น ๆ
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ พฤกษะวัน. บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2535
เลขเรียก923.7 ส46ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไร้กังวล / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2538.
เลขเรียก923 ศ311ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติบุคคลสำคัญ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการชัยพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517.
เลขเรียกCT203.ท9 ช63,920 บ44ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน อธิการบดีสมบูรณ์ สงวนญาติ สมบูรณ์ สงวนญาติ. [text]
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สงวนญาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรุงไทยการพิมพ์ 2541.
เลขเรียก923.7 ส16ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการประถมศึกษาดีเด่น / คณะอนุกรรมการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้า, 2527.
เลขเรียก923.7593 น367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการประถมศึกษาดีเด่น / คณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติบุคคล.
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติบุคคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2527.
เลขเรียกCT1546 .ร56,923.7 ค14น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการประถมศึกษาดีเด่น / โดย คณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติบุคคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก923.7593 น367
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิชาการศึกษา (กทม.) / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สิงห์ทอง บัวชุม และฝ่ายวิชาการ สถาบันเดอะเบสท์ เซ้น...
ชื่อผู้แต่งสิงห์ทอง บัวชุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเดอะเบสท์เซ้นเตอร์, [2554].
เลขเรียกLB282 ส717
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกไว้ให้ชีวิต : รำลึกวันเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี มหาวิ...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2554.
เลขเรียก923.7593 พ992บ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา