Found: 79  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณสารเพิ่มความแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองอัดเม็ด / เกษรา นาคแท้ และ ชิดสุภางค์ ...
ชื่อผู้แต่งเกษรา นาคแท้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2552.
เลขเรียกผ 150095 ก815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตนมถั่วเหลือง จันทร์นวล รัตรสาร, ผู้แปล Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 2557
เลขเรียก637.17 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนมถั่วเหลืองผง โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยในระดับต้นแบบ / สุพจน์ พินิตเกียร...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ พินิตเกียรติสกุล 2512-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตำบลท่าสาป อำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ กมล.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกวจ635 อ17ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนมถั่่วเหลืองอนามัย / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด , 2540.
เลขเรียกTX803 S6 ช73 2540,664.022 ก ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการดัดแปลงโปรตีนที่ได้จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำนมถั่ว...
ชื่อผู้แต่งสมควร ศิลาชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนมถั่วเหลืองอนามัย / บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น [ผลิตและจำหน่าย], 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้มข้นของน้ำถั่วเหลืองในการผลิตนมเปรี้ยว = A study of soya milk concentration for lacti...
ชื่อผู้แต่งยุพา ผลพฤกษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องดื่มแอซิโดิลัสจากนมถั่วเหลือง สุนิดา เมืองโคตร Text
ชื่อผู้แต่งสุนิดา เมืองโคตร
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก633.3 ส818ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องสูตรและกระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองทนความร้อนเติมแคลเซียม = Formulation and proces...
ชื่อผู้แต่งสุริยัน สิงห์สำราญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสภาวะการแปรรูปนมถั่วเหลืองผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบล...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ชาญชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสภาวะการแปรรูปและปริมาณแคลเซียมซัลเฟตที่เหมาะสมต่อค...
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์อาภา พันธุ์ชัยเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของอุณหภูมิและเวลาในการแปรรูปน้ำนมถั่วเหลืองมีผลต่อปริมาณ...
ชื่อผู้แต่งกฤษติกา รุ่งโรจน์ทวีกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำน้ำนมถั่วเหลือง เต้าหู้ เต้าฮวย [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550?.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมในโรงงานนำร่อง / กรศุลี รัตนปริยานุช = Production of calcium-enr...
ชื่อผู้แต่งกรศุลี รัตนปริยานุช
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา