Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลก/ สมสวาท แสงนนท์ตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมสวาท แสงนนท์ตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544.
เลขเรียกCR 112 ส286ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงสยาม ไทยเมิน ฝรั่งมอง / พฤฒิพล ประชุมผล.
ชื่อผู้แต่งพฤฒิพล ประชุมผล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พิพิธภัณฑ์ธงสยาม, 2553.
เลขเรียกCR115.ท9 พ52 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลก / สมสวาท แสงนนท์ตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมสวาท แสงนนท์ตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544.
เลขเรียกCR112 .ส45 2544,929.92 ส68ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงชาติ /
พิมพลักษณ์พิมพ์ครั้งที่ 5.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงชาติ : โดเรมอน / แปล คัทรินยา แก้วบัณฑิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงชาติทั่วโลก / อติชาติ โตมรวิศิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งอติชาติ โตมรวิศิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552.
เลขเรียก929.92 อ11ธ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงชาติทั่วโลก 180 ชาติ / เกรส กฤตยา เปเรร่า.
ชื่อผู้แต่งเกรส กฤตยา เปเรร่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530.
เลขเรียกJC345 ก763,929.9 ก57ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงชาติทั่วโลก 180 ชาติ / เกรส กฤตยา เปเรร่า
ชื่อผู้แต่งเกรส กฤตยา เปเรร่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2530
เลขเรียก929.9 ก57ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงชาติทั่วโลก 6 ทวีป 198 ประเทศ: หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาสังคมศึกษา/ จำนงค์ พรายแย้มแข
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ พรายแย้มแข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2544
เลขเรียก929.92 จ225ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงชาติทั่วโลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น(1997), 2537.
เลขเรียกCR101 ธ2 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องธงชาตินานาชาติ [map].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทราโปสเตอร์, [2540].
เลขเรียกG161 ธ2 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงนานาชาติ / ผู้เขียน, คอสมอส.
ชื่อผู้แต่งคอสมอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือเถา, 2549.
เลขเรียกJC345 ค54 2549,อ 929.92 ธ112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงนานาชาติ คิมิกะ วะระเบะ, เรื่องและภาพ ; เมธินี นุชนาคา, แปล text
ชื่อผู้แต่งคิมิกะ วะระเบะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2555
เลขเรียกCR112 ค451 2555,929.92 ค451ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก929.92 ส691ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติ / ปรารพ เหล่าวานิช ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก929.92 ค695 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา