Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้สุนทรียสาธก : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดมังกรออโต้เซอร์วิส / กฤษฎา จารุตระกู...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา จารุตระกูลชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง = The millionaire messenger / Brendon Burchard ; ฉัตรชัย ศิริวานนท์, ภัคนันท์ ...
ชื่อผู้แต่งเบอร์ชาร์ด, เบรนดอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกHF 5836 บ827ผ 2556,158.1 บ827ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์ = How starbucks saved my life / ไมเคิล เกทส์ กิลล์ ; แปล สมลักษณ์ สว่า...
ชื่อผู้แต่งกิลล์, ไมเคิล เกทส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557.
เลขเรียกCT275.G5A3 ก683 2557,647.95092 ก685ช 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์ / โดย ไมเคิล เกทส์ กิลล์ ; สมลักษณ์ สว่างโรจน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งกิลล์, ไมเคิล เกทส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกHD8039.H8 ก64,920.71 ก684ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา