Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะทักษิณนายกรัฐมนตรี : บุญร่วม เทียมจันทร์, รวบรวม. [text] รวมวาทะชั้นดีของนายกรัฐมนตรีมหาเศร...
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ประชุมช่าง จำกัด, 2547
เลขเรียกPN6095.T35 ว241 2547,923.2593 บ43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 / รุจน์ มัณฑิรา.
ชื่อผู้แต่งรุจน์ มัณฑิรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2541.
เลขเรียก923.2593 ร652ท6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์ขันทักษิณ / ต้นสกุล สุ่ย และนคร ปณิตฐา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งต้นสกุล สุ่ย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2547.
เลขเรียกDS570.6.ท62 ต35,808.87 ต125อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลือกตั้ง 2548 ยุทธการยึดเมืองของทักษิณ ชินวัตร / ณัฐวุฒิ วชิระเรืองชัย.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ วชิระเรืองชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟริสต์ พับลิชชิ่ง, 2547.
เลขเรียกJQ1749.A8ท94 ณ62 2547,324.9593 ณ113ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบอบทักษิณกับวิกฤตการณ์การเมืองไทย (ภาคพิสดาร) / โดย เขียน ธีระวิทย์
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2555.
เลขเรียก320.9593 ข615ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลงทักษิณเป็นทุน / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
ชื่อผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยคน, [2547]
เลขเรียกJQ1745.A55P64 จ77 2547,320.9593 จ66ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดโลกการศึกษาสไตล์ทักษิณ ชินวัตร / อนิรุท ดวงสอดศรี. [text]
ชื่อผู้แต่งอนิรุท ดวงสอดศรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอ เอ็ดดูเคชั่น, 2548.
เลขเรียก379.593 อ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดแบบ -- นายกฯ ทักษิณ / สันติ อรุณวิจิตร : รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น , 2547.
เลขเรียกDS578.32.ท338 พ842,352.39 ส115พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดอย่างทักษิณ ชินวัตร = Leader of asia.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2547.
เลขเรียก895.915 ค439/11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตระกูลชินวัตร : ผู้สรรค์สร้าง "ชินคอร์ป" สู่เจ้ายุทธจักร "ธุรกิจโทรคมนาคม" ของไทย / อธิวัฒน์ ทรัพย...
ชื่อผู้แต่งอธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546.
เลขเรียกHD38.25.T5 อ363 2546,923.2593 อ14ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ผู้นำ = CEO VISION / พิจารณ์ ธนไพบูลย์. [text]
ชื่อผู้แต่งพิจารณ์ ธนไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2547.
เลขเรียกHD38.25.T5 พ633,658.4092 พ32ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา