Found: 416  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมอู่ทหารเรือ 9 มกราคม 2533.
ชื่อผู้แต่งกรมอู่ทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2534]
เลขเรียกV9 ร192 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการทหารเรือไทย / แชน ปัจจุสานนท์
ชื่อผู้แต่งแชน ปัจจุสานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2508.
เลขเรียกV55.T5 ช791ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระดูกงู.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : กองเรือยุทธการ,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณี นิติธรรม พิธีของทหารเรือ และการถือลางของชาวเรือบางอย่าง / โดย สงวน อิศรางกูร ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสงวน อิศรางกูร ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504.
เลขเรียกV720 .ส24,359.1 ส183ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากองทัพเรือ 2516-2519 / สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งไทย. สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2519.
เลขเรียก359.31 ท96ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทหารเรือขบถ? / ร.อ. แก้ววิเชียร แววสูงเนิน รน.
ชื่อผู้แต่งแก้ววิเชียร แววสูงเนิน รน. ร.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟื่องอักษร, 2521.
เลขเรียกJQ1748 ก773ท 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทหารเรือขบบ?/ แก้ววิเชียร แววสูงเนิน
ชื่อผู้แต่งแก้ววิเชียร แววสูงเนิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521.
เลขเรียก359.1 ก 945 ท 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดู่ดอกแรก / พัน รักษ์แก้ว
ชื่อผู้แต่งพัน รักษ์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมอู่ทหารเรือ 9 มกราคม 2533.
ชื่อผู้แต่งกรมอู่ทหารเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2533.
เลขเรียกVA665 .อ76,354.593 กห0516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากกล้าประดู่สู่สามสมอ / อุดมพร สงพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอุดมพร สมพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991, 2549.
เลขเรียกV64.ท9 อ73,359 อ73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณี นิติกรรม พิธีของทหารเรือและการถือลางของชาวเรือบางอย่าง / พลเรือตรีสงวน อิศรากูร ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสงวน อิศรากูร ณ อยุธยา พล.ร.ต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504.
เลขเรียก359 ส141ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอู่เรือหลวง 123 ปี เรื่องดีๆที่ฝั่งธนฯ : ที่ระลึก 123 ปี กรมอู่ทหารเรือ 2433-2556 / จิราภรณ์ เชื้อ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พยัญชนะ, [2556].
เลขเรียกVA665 จ535 2556,359.3 จ535อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงชาวเรือ / คณะกรรมการเผยแพร่กิจการกองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเผยแพร่กิจการกองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสารบรรณทหารเรือ, 2522.
เลขเรียกVA665 .ก62
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา