Found: 198  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราศัลยศาสตร์ทรวงอกพื้นฐาน / บรรณาธิการ สุกษม อัตนวานิช, มณเฑียร งดงามทวีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2556.
เลขเรียกRD536 ต367,WF980 ม251ต 2556,617.54 ตท367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ็บหน้าอกกับโรคหัวใจ = Chest pain and heart attacks / [by Herbert J. Levine] ; ศักดิ์ บวร แปลและเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2541.
เลขเรียกRC941 ล795 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอกหักเรื่องเล็ก อกเล็กเรื่องใหญ่/ เขมมิกา ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งเขมมิกา ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกRC 941 ข643อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับอกสวย / จั่วหย่งหนิง.
ชื่อผู้แต่งจั่วหย่งหนิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกRA781.6 จ288 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบาดเจ็บทรวงอก = Chest injury / สุกษม อัตนวานิช
ชื่อผู้แต่งสุกษม อัตนวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์, 2538.
เลขเรียกRC941 ส738,WF985 ส738ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสถาบันโรคทรวงอก = Chest Disease Institute Journal.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันโรคทรวงอก, 2546-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารโรงพยาบาลโรคทรวงอก = Journal of the Central Chest Hospital.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพยาบาลโรคทรวงอก, 2539-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉิน = Surgical thoracic emergencies / ชวลิต อ่องจริต ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งชวลิต อ่องจริต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2525.
เลขเรียกWF980 ช283ศ 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทรวงอก / ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2525.
เลขเรียกWF980 ร426น 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก = Nursing care for the patients with chest trauma / วชิราภรณ์ สุมนวง...
ชื่อผู้แต่งวชิราภรณ์ สุมนวงศ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียกWY152.5 ว153ก 2550,617.54 ว153ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักศัลยศาสตร์ทรวงอก = Essentials of thoracic surgery / เรียบเรียงโดย ทรงวุฒิ สรสุชาติ
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ สรสุชาติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
เลขเรียกWF980 ท147ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก = Nursing care for the patients with chest trauma/ วชิราภรณ์ สุมนวง...
ชื่อผู้แต่งวชิราภรณ์ สุมนวงศ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป. : ทรีโอ แอนเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย, 2548.
เลขเรียกRC 941 ว153ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การขยายตัวของทรวงอกในชายไทยสุขภาพดีอายุ 18-23 ปี : จังหวัดพิษณุโลก = Chet ...
ชื่อผู้แต่งทวีสุข ผ้ายก๊ก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกIN PROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัลยกรรมทรวงอก / พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศิริ ปรารถนาดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25- ]
เลขเรียกWF980 พ164ศ 25-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา