Found: 1,250  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานไทยต้นไม้เล่าเรื่อง / "ทานตะวัน"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2543.
เลขเรียก398.242 น597
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานผีญี่ปุ่น / รวบรวมและเรียบเรียงโดย คอสมอส.
ชื่อผู้แต่งคอสมอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เครือเถา, 2545.
เลขเรียกBF1472.J3 ค55 2545,133.42 ค198ต 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานในเขตภาคเหนือ : การวิเคราะห์ตามทฤษฎีของเอกเซล โอลริค = The legends from the Northern Region : A...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ เข้มขัน
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGR312.2.C42 ว735ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ตำนานเมืองหนองหาร / พระมหาคาวี ญาณสาโร.
ชื่อผู้แต่งพระมหาคาวี ญาณสาโร.
พิมพลักษณ์สกลนคร : โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์, 2546.
เลขเรียก398.2 พ17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานคนเลี้ยงช้างจากชมพูทวีปถึงคนกูยหรือส่วย / เรียบเรียงโดย คำพูน บุญทวี
ชื่อผู้แต่งคำพูน บุญทวี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โป๊ยเซียน, 2544.
เลขเรียกSF401.ช6 ค63 2544,398.2452 ค216ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาเอกสารเรื่อง ตำนานพระพุทธบาทและพระธาตุ = An evaluation and analysis on tamnan...
ชื่อผู้แต่งมนวิภา เจียจันทร์พงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2523.
เลขเรียกZ7860 ม3ร6,วจ 294.3435 ม35ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดตำนานนาครชน / ทัตตภูเทน จิตตนาถ.
ชื่อผู้แต่งทัตตภูเทน จิตตนาถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขุมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง, 2549.
เลขเรียกGR830.น6 ท63 2549,398.9 ท345ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซานตาคลอสคือใคร ??? / [เรียบเรียง: เมลานี]
ชื่อผู้แต่งเมลานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหรรษา / ฤทธิธรรม พิสุทธิ์ภาคภูมิ : บก. เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งฤทธิธรรม พิสุทธิ์ภาคภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2549].
เลขเรียก398.2 ฤ173ต 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองเทพเจ้า / พิมพ์พร ฉายเทียนธรรม, บก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุ้ทคำ, 254?
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานผีปอบ พระจูงหมา ชีอุ้มแมวดำ / นที ลานโพธิ์ และ เทพนภา ศิวะบุตร.
ชื่อผู้แต่งนที ลานโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Animate group, 2556.
เลขเรียกBF1468.ท9 น36 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระพุทธเจดีย์ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คลังวิทยา, 2469.
เลขเรียก294.3435 ด495ต 2469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระอารามหลวง / เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์วุฒิไกร เจ้าพระยา.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2473.
เลขเรียก294.3435 ว555ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพื้นบ้าน / พ. ศรีสมิต
ชื่อผู้แต่งพ. ศรีสมิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2541
เลขเรียกDS563.5 .พ54,398.2 พ687ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานว่าวพนัน ตำราผูกว่าว วิธีชักว่าว และการเล่นว่าวต่อสู้ในอากาศ
ชื่อผู้แต่งบุญรอด เศรษฐบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โสภณ, 2464
เลขเรียก394.95 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา