Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัดเขียนอักษรจีน / Gao Yan.
ชื่อผู้แต่งเกาเหยียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2563.
เลขเรียก495.11 ก839ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรจีน / นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2556.
เลขเรียกPL1171 น488 2556,495.111 น488อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนรอยอักษรจีน / นริศ วศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งนริศ วศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553.
เลขเรียกPL1121.ท9 น47,495.111 น251ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขีดเขียนเรียนอักษรจีน ฉบับผู้เริ่มต้น เล่ม 1 / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2559
เลขเรียก495.181 น177ข 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2546.
เลขเรียกPL1171 ค251 2546,495.1 ค214
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549
เลขเรียกPL1171 ค251 2546,495.1 ค251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีน : ตัวหนังสือมีวิญญาณ / พากย์ไทยโดย โกมุที ปวัตนา.
ชื่อผู้แต่งโกมุที ปวัตนา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, [2538?].
เลขเรียกPL1171 ก95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์จีน 100 คำ / แพทริก ลิน
ชื่อผู้แต่งลิน, แพทริก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์, 2548.
เลขเรียก495.11 ล37ศ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคัดอักษรจีน ภาค 3 ชุด หนี ห่าว มา เล่ม 3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2558.
เลขเรียก495.11 ห1511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนอักษรจีนด้วยภาพ / เรียบเรียงโดย หลี่ว์ เซียน เจิ้ง
ชื่อผู้แต่งหลี่ว์ เซียน เจิ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมภูมิ, 2545-
เลขเรียก495.111 ห 438 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนเขียนภาษาจีนจากภาพ : แปลไทยอังกฤษเทียบเสียงจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2529
เลขเรียก495.11 ร836
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้ในอักษรจีน / นายเหล็ง, นามแฝง, ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งนายเหล็ง, นามแฝง, ผู้รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองแสงการพิมพ์, 2527.
เลขเรียก495.1 น26ร 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดคัดตัวหนังสือจีนกลาง 1/ กิตติ พรพิมลวัฒน์
ชื่อผู้แต่งกิตติ พรพิมลวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540.
เลขเรียก495.1 ก234บ1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา