Found: 99  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVideo CD เก็บตกการทำ ด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิส.
ชื่อผู้แต่งดิเรก วงษ์วานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยรายวันการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกTK6680.5 ด555 2545,004.565 ด555ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital video / DID International.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : DID International, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกTK6680.5 ด521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติและระบุตำแหน่งของกลุ่มบุคคลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ / ชลธิศา เวทโ...
ชื่อผู้แต่งชลธิศา เวทโอสถ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTK6680.5 ช43 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhoto & video editing.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : DID International, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2001 [2544]
เลขเรียกT385 ฟ899
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhoto & video editing.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บจก.ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล, [c2544]
เลขเรียกT385 ฟ899 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกส่วนภาพวัตถุสำหรับการเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอ บนพื้นฐานของคอนเทนต์ตามข้อกำหนดของ MPEG-4 / ดัชกรณ์...
ชื่อผู้แต่งดัชกรณ์ ตันเจริญ 2520-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซียนตัดต่อกล้อง Digital video / คเชนทร์ อาศัยพานิชย์
ชื่อผู้แต่งคเชนทร์ อาศัยพานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2550.
เลขเรียกTK6680.5 ค118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งสัญญาณวิดีโอที่มีอัตราบิตต่ำบนเครือข่ายไร้สายแบบจุดต่อจุด / เณริน ศิริธารานุกูล = Low bit-rat...
ชื่อผู้แต่งเณริน ศิริธารานุกูล 2519-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลงวีซีดีเป็นดีวีดีคุณทำได้ง่ายนิดเดียว [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจเนซิส มีเดียคอม, 254-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกส่วนภาพวัตถุวิดีโอที่เลือกบริเวณที่สนใจได้บนพื้นฐานองค์ประกอบสีและเทคนิคเชิงสัณฐาน / ธีรยุทธ ...
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ สว่างศรี
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVideo cd dvd [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, ปีลิขสิทธิ์ 2002[2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดิจิทัลไทยแลนด์ Version 1.0 / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 25-
เลขเรียก004.6 ส636ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสร้างโฮมวิดีโอจากกล้องได้ง่าย ๆ ด้วย corel video studio pro X3 [video recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพดิจิทัลขั้นสูง : เอกสารคำสอนวิชา DMD 201 / เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง.
ชื่อผู้แต่งเยาวนารถ พันธุ์เพ็ง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, [2556?]
เลขเรียก775 ย539กด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลือกซื้อ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ แปลงไฟล์ = Best guide of digital video / อติพร แสวงสุข, จุฑามาศ จิวะสั...
ชื่อผู้แต่งอติพร แสวงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย, 2548.
เลขเรียกTK6680.5 .อ365 2548,771.3 อ143บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา