Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวศุกร์ = Venus / ซูซาน ริง ; อนุชา เจริญโพธิ์, แปล
ชื่อผู้แต่งริง, ซูซาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2554.
เลขเรียกย 523.42 ร72ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : ปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ / ผู้เขียน วิภู รุโจปการ.
ชื่อผู้แต่งวิภู รุโจปการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547.
เลขเรียกQB513.2 ว64,523.423 ว661ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวพระศุกร์ : ดาวประจำเมืองสยาม / โดย เทพ สุนทรศารทูล.
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2545.
เลขเรียกBF1729.P6 ท73 2545,133.34 ท595ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์ต่างดาว / พิชัย โตวิวิชญ์ รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งพิชัย โตวิวิชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2537.
เลขเรียกTL793.7 พ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ = Transit of venus / กรกมล ศรีบุญเรือง
ชื่อผู้แต่งกรกมล ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2555.
เลขเรียกQB513.2 ก152 2555,523.4 ก17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ / เกรย์, จอหน์.
ชื่อผู้แต่งเกรย์, จอหน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547.
เลขเรียก158 ก-ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือภาพส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดดาวสำคัญแห่งระบบสุริยะ / เขียนเรื่อง แนนซี โลเว็น ; เขีย...
ชื่อผู้แต่งโลเว็น, แนนซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปันรู้, 2553.
เลขเรียกQB602 ล95,E น916ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้รอบตัว ชุด นานาเรื่องน่ารู้ นานา ถาม-ตอบ ดาราศาสตร์ / ธนากิต
ชื่อผู้แต่งธนากิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554.
เลขเรียกQB15 ธ231ค 2554,520 ธ36น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานา ถาม-ตอบ ดาราศาสตร์ / ธนากิต. [text]
ชื่อผู้แต่งธนากิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554.
เลขเรียกQB43.3 ธ231,520 ธ15น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมอวกาศ / ผู้แปล : ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ, โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2004 [2547]
เลขเรียกAE71 ท929ทอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์ : สารานุกรมอวกาศเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 400 เว็บไซต์ / ผู้แปล ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ; โก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2547.
เลขเรียกQB500 ท94 2547,520 ท929 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา