Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวพุธ = Mercury / ซูซาน ริง ; อนุชา เจริญโพธิ์, แปล
ชื่อผู้แต่งริง, ซูซาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2554.
เลขเรียกย 523.41 ร72ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือภาพส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดดาวสำคัญแห่งระบบสุริยะ / เขียนเรื่อง แนนซี โลเว็น ; เขีย...
ชื่อผู้แต่งโลเว็น, แนนซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปันรู้, 2553.
เลขเรียกQB602 ล95,E น916ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้รอบตัว ชุด นานาเรื่องน่ารู้ นานา ถาม-ตอบ ดาราศาสตร์ / ธนากิต
ชื่อผู้แต่งธนากิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554.
เลขเรียกQB15 ธ231ค 2554,520 ธ36น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับวิธีพูดสะกดใจคน / [อู๋ เถียนหนี, เขียน] ; พุธรัตน์ ประกายดาว, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอู๋, เถียนหนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2549.
เลขเรียกPN4129.T35 ถ615ค 2549,808.51 อ869ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานา ถาม-ตอบ ดาราศาสตร์ / ธนากิต. [text]
ชื่อผู้แต่งธนากิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554.
เลขเรียกQB43.3 ธ231,520 ธ15น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมอวกาศ / ผู้แปล : ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ, โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2004 [2547]
เลขเรียกAE71 ท929ทอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์ : สารานุกรมอวกาศเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 400 เว็บไซต์ / ผู้แปล ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ; โก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2547.
เลขเรียกQB500 ท94 2547,520 ท929 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา