Found: 571  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีพื้นบ้านไทย [Text] : ตำราเรียน =The Thais folk music / สุกิจ พลประถม
ชื่อผู้แต่งสุกิจ พลประถม
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2552
เลขเรียกผว 781.629591 ส741ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียรสและความงามแห่งเสียง : ดนตรีวิทยา ฉบับตามรอยมังคละเภรี : พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย / มหาว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541, [1998]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ดนตรีในวิถีชีวิตของไทยทรงดำ บ้านหัวซุกบัว ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จ...
ชื่อผู้แต่งการุณย์ ด่านประดิษฐ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
เลขเรียก780.9593 ก534ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษ แกนอีสาน จิตวิญญาณแห่งการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน / ประดิษฐ์ เอกทัศน์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ม.ป.ป.
เลขเรียก781.62 ส448
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษ แกนอีสาน จิตวิญญาณแห่งการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน [text] / บรรณาธิการโดย ประดิษฐ์ เอกทัศน์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [2560]
เลขเรียก781.62 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องดนตรีรองเง็ง:กรณีศึกษาคณะขาเดย์ แวร์เด้ง ประภาศ ขวัญประดับ [Text]
ชื่อผู้แต่งประภาส ขวัญประดับ
พิมพลักษณ์สงขลา สถาบันราชภัฏสงขลา 2546
เลขเรียก781.62 ป346ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องดนตรีมังคละ [videorecording] / โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่หัวใจไทยพันธุ์แท้
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : กลุ่ม, [2544?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านไทย / ธงรบ ขุนสงคราม [text]
ชื่อผู้แต่งธงรบ ขุนสงคราม
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2553
เลขเรียก780.9593 ธ12ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีไทเลย = Tai Loie musician / ธิติกฤศ มาเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งธิติกฤศ มาเพ็ชร.
พิมพลักษณ์เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560.
เลขเรียก781.62 ธ343ด 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีไทเลย / ธิติกฤศ มาเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งธิติกฤศ มาเพ็ชร.
พิมพลักษณ์เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560.
เลขเรียก781.62 ธ586ด 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีพื้นบ้าน : อีสาน-ลาว-กัมพูชา แคนและเครื่องดนตรีอื่น ๆ (ดนตรีพื้นบ้านสามเหลี่ยมมรกต)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2548.
เลขเรียกส 780.95933 ด33ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติโปงลาง [text] / ภิภพ ปิ่นแก้ว
ชื่อผู้แต่งภิภพ ปิ่นแก้ว
พิมพลักษณ์อุดรธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกผว 789.8 ภ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [sound recording] ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ศูนย์, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีอีสาน : กรณีศึกษา บ้านหนองแวงต้อน ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / พ...
ชื่อผู้แต่งพิทยวัฒน์ พันธะศรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก781.62 พ346ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา