Found: 6,910  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทฤษฎี "จิตวิเคราะห์" / ปราโมทย์ เชาวศิลป์.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาว์ศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2526.
เลขเรียกBF173 ป44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกจิต / ถาวร คงปาน.
ชื่อผู้แต่งถาวร คงปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนธรรม, 2543.
เลขเรียกRC499.A8 ถ331,152.8 ถ277ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสะกดจิตตัวเองแบบง่าย ๆ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ทัศนัย ปัญญา ; ธีร์ ฉลาดแพทย์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งทัศนัย ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ริช, 2553.
เลขเรียกBF1148.T5 ท6ค 2553,154.7 ท118ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการฝึกจิต / สรพล สุขทรรศนีย์.
ชื่อผู้แต่งสรพล สุขทรรศนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วัชรินทร์ การพิมพ์, 2543.
เลขเรียกBF1148.ท9 ส43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจิต / พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ชื่อผู้แต่งพระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียก294.35 พ339ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจิต / โดย พระศรีวิสุทธิกวี.
ชื่อผู้แต่งพระศรีวิสุทธิกวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกBQ5630.จ65 ว66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาจิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Mental Development B...
ชื่อผู้แต่งพระสวัสดิ์ ญาณวโร (เวียงสงค์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 294.3122 ส397ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะกดจิตตนเอง : มิติใหม่สู่ความสำเร็จในชีวิต / ปฐมพร ฉายา
ชื่อผู้แต่งปฐมพร ฉายา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นุกูลกิจอักษร, 2521
เลขเรียก154.7 ป141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะกดจิตตนเอง : มิติใหม่สู่ความสำเร็จในชีวิต / ปฐมพร ฉายา, บรรณาธิการเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแก้ว, [2543?].
เลขเรียกBF1108 ก6 2543,128.2 ป142ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะกดจิตตนเอง : มิติใหม่สู่ความสำเร็จในชีวิต / ปฐมพร ฉายา, บรรณาธิการเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแก้ว, [2540].
เลขเรียกBF1108 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., [2538?]
เลขเรียก294.35 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับจิตให้ถูกจุด / ประสานพร มณฑลธรรม : บก.เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2546].
เลขเรียก154.7 จ287 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ / อมรา มลิลา.
ชื่อผู้แต่งอมรา มลิลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2545.
เลขเรียกBQ4445 อ446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตเกษม : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / พระนารถ ปภาโส
ชื่อผู้แต่งพระพจนารถ ปภาโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2539
เลขเรียก294.301 พ17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาจิต = Philosophy of mind : PY 236 / วิโรจ นาคชาตรี.
ชื่อผู้แต่งวิโรจ นาคชาตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกBD418.5.T5 ว711 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา