Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอภิมหาอำนาจกับงานจารกรรม / 1108, ผู้รวบรวม
ชื่อผู้แต่ง1108.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ประกอบและเพื่อน, 2521]
เลขเรียก355.3432 ห15อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังจารกรรม โดแนลด์ แม็กคอร์มิก ; แปลโดย อัจฉ์ ณ ประจันตคาม
ชื่อผู้แต่งแม็กคอร์มิก, โดแนลด์ ค.ศ. 1911-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเวก, 2521.
เลขเรียกUB270.5 ม852 2521,364.131 ม71บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสายลับ = A Handbook for Spies / ม.ร.ว. นิตยโสภาคย์ เกษมสันต์
ชื่อผู้แต่งล็อทซ์, โวล์ฟกัง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ประกาศิตการพิมพ์, 2530
เลขเรียก364.131 ล19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารกรรมโซเวียต ถอดความจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส
ชื่อผู้แต่งจินดา จินตนเสรี
พิมพลักษณ์นครหลวง: โอเดียนสโตร์, 2515.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีสายลับและจารกรรมของโลก / โดย จินดา ดวงจินดา.
ชื่อผู้แต่งจินดา ดวงจินดา.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : โอเดียนสโตร์, 2515.
เลขเรียกUB271.G3 จ63,364.13 จ468ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกสายลับอภิมหาอำนาจ / โดย คณิน บุญสุวรรณ, สุนทร วาที
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียก327.12 ค 255 ศ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามจารกรรม = The secret war / มอสโค๊ต, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530?].
เลขเรียก355.343 ส134 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผยแผนลับ โจรกรรมทางอกาศ = Mystery of the U2 [videorecording] / [ผลิตเป็นภาษาไทยและจำหน่ายโดยบริษั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ็นจูรี่, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคึกสายลับอภิมหาอำนาจ / คณิน บุญสุวรรณ และสุนทร วาที.
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษมการพิมพ์, 2528.
เลขเรียก355.343 ค629ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีสายลับ และจารกรรมของโลก / โดย จินดา ดวงจินดา
ชื่อผู้แต่งจินดา ดวงจินดา
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในสถานทูตรัสเซีย = Inside a Soviet embassy / อเล็กซานดร์ ยูเรวิช คาซนาซีฟ ; แปลโดย พวา วัฒนศัพท์ แล...
ชื่อผู้แต่งคาซนาชีฟ, อเล็กซานดร์ ยูเรวิช ค.ศ.1932-
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2508.
เลขเรียก327.1 ค22น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการยอดสายลับ / ไมเคิล เทรเกนซา ; แปลโดย ลองแมน
ชื่อผู้แต่งเทรเกนซา, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมน, [2520]
เลขเรียก327.12 ท57ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายลับมหาประลัย / เลียวนาร์ด กลิบเบิ้ล แปลโดย จินดา ดวงจินดา
ชื่อผู้แต่งกลิบเบิ้ล, เลียวนาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2515
เลขเรียก327.12 ก315ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามจารชน / โดย อ. ประมวลวิทยา.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2514.
เลขเรียกUB270 .อ73,327.1 อ44ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมชั่วของ ซีไอเอ. พฤติการณ์โฉดของคนไทย / โดย ชวินทร์ สระคำ.
ชื่อผู้แต่งชวินทร์ สระคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2517.
เลขเรียกE743.5 ช5พ 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา